Institut Escola La Mina. Un projecte sempre en transformació per a l’equitat i la inclusió

Autors/ores

  • Marta del Campo Casals Directora de l'Institut Escola La Mina

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5850489

Paraules clau:

Projecte educatiu compartit, pla estratègic, transformació, inclusió, equitat, participació

Resum

L’Institut Escola La Mina és un centre educatiu públic que sempre està en transformació, promovent la cultura de la millora contínua, per aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat. Estem plenament connectats a l’entorn per promoure valors i pràctiques compartides que generin participació i sentit de pertinença i per afavorir un aprenentatge vivencial i significatiu.

El nostre projecte, el pla estratègic, contempla la dimensió social i educativa de l'aprenentatge. Treballem en xarxa amb l’entorn, entitats, associacions per assegurar les condicions d'educabilitat i garantir el dret a l’educació d’infants i joves del barri. Vam entendre la creació de l’Institut Escola com una oportunitat, com una aposta pel canvi i la millora per adequar-lo a les necessitats del barri. Una oportunitat per compartir projecte i avançar pel que fa a la qualitat de l’aprenentatge, tenint molt en compte la veu dels nostres alumnes i de les famílies.

Treballem en equip, posant èmfasi en la cooperació, la participació, la innovació metodològica, l'atenció a la diversitat, la tutoria i orientació acadèmica, la convivència i la implicació de les famílies. Som un Centre obert, actiu i inclusiu, que compta amb un claustre compromès, amb altes expectatives a l’aula i que acompanya l’alumnat i les seves famílies per avançar en la igualtat d’oportunitats.

El model d'orientació, tutoria i atenció a la diversitat del Centre esdevé una de les estratègies fonamentals del projecte i un dels punts forts perquè, com expressa la nostra visió, “volem ser un Centre que formi persones que arribin a ser referents i motor educatiu del barri, en un futur”.

Referències

Bolívar, A. (2007). Competencias básicas y ciudadanas. Caleidoscopio. Revista de contenidos educativos del CEP de Jaén, nº1 , págs. 4-32

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2012). Els instituts escola: aspectes organitzatius, curriculars i d’orientació. Col·lecció Documents. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Departament d’Educació (2007). Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Drucker, P. (1986). Las fronteras de la administración: donde las decisiones del mañana cobran forma hoy. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Llei d'educació de Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. Barcelona.

Kotter, J. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Bussines School Press

Publicades

14.05.2023

Número

Secció

MONOGRÀFIC "la vida més enllà de l'escola"