AURA Fundació, pioners aplicant el Treball amb Suport

Autors/ores

  • Sara Plaza Pascual Coordinadora del programa laboral. AURA Fundació
  • Carme Llorens Pujós Coordinadora d’atenció a persones participants i famílies. AURA Fundació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5850484

Paraules clau:

Treball amb suport, inclusió, formació, AURA Fundació

Resum

L’aprovació i ratificació de la Convenció internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat el 2008 va suposar una fita històrica, establint explícitament el dret a treballar en un mercat obert, inclusiu i accessible.

AURA Fundació, creada el 1989, ha estat una entitat pionera en aplicar i difondre la inclusió laboral seguint la metodologia del Treball amb Suport. L’experiència de 34 anys ens ha demostrat que amb aquesta metodologia podem ajudar a canviar les vides de moltes persones.

Volem destacar que el que més ajuda a fer un bon procés d’inserció laboral és que les persones tinguin adquirides les competències transversals bàsiques: autonomia, puntualitat, cuidar la imatge, bones habilitats socials, flexibilitat, adaptació als canvis, respectar les normes i l’autoritat, gestionar les emocions... És molt important que en les etapes educatives i formatives es contemplin, treballin i potenciïn les competències esmentades, i que els professionals vegin que tenen un paper molt rellevant en el procés formatiu i maduratiu en el present i en el futur dels seus alumnes.

És necessari donar a conèixer els recursos d’inserció laboral per poder fer bones derivacions. Els reptes, les noves situacions, les dificultats..., és el que ens ajuda a continuar millorant en la nostra feina a l’atenció a les persones que confien en nosaltres: a acompanyar a les famílies en les diferents etapes de la vida, a donar les respostes que les empreses esperen i a continuar contribuint a crear una societat més justa en la qual tothom senti que té un lloc, i on sapiguem valorar i respectar les diferències.

Referències

Mank, D. (1998).Valores y empleo para personas con discapacidad. Siglo Cero,29

O’Brien, J. (2003). La planificación centrada en la persona como factor de contribución en el cambio organizacional. Siglo Cero, 208.

Schalock, R.L. i Verdugo, M.A. (2013). Discapacidad e inclusión.Capítulo 19 Calidad de vida. Salamanca: Amarú.

Publicades

14.05.2023

Número

Secció

MONOGRÀFIC "la vida més enllà de l'escola"