Les xarxes de col·laboració de professorat entre escoles: impactes, dificultats i reptes de futur

[Accèssit II PREMI PERE PUJOLÀS]

Autors/ores

  • Elisabet Moreras Costa Pedagoga i Màster d’Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu. Pedagogia i Innovació. Escola Pia de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5850488

Paraules clau:

Col·laboració entre professorat, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge entre iguals, desenvolupament professional docent, xarxes d'escoles, formació professorat, educació inclusiva

Resum

L’article sintetitza un recorregut d’aprenentatge i anàlisi a través de l’escola inclusiva, les bases de l’aprenentatge cooperatiu, un procés d’indagació sobre els diversos projectes de col·laboració entre professorat dins i entre escoles, i en concret, una anàlisi a través d’una investigació de tres xarxes de col·laboració de professorat entre diferents escoles. Aquest recorregut ens permet identificar algunes mancances de l'actual model de formació de professorat i desenvolupament professional docent i les oportunitats que suposen les xarxes de col·laboració entre professorat per a promoure la innovació i la millora de les pràctiques educatives.

Referències

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. & West, M. (2012). Making schools effective for all: rethinking the task. School Leadership & Management, 32(3), 1-17

Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesa y realidades. Madrid: La Muralla.

Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación ciudadana en los centros escolares (2ª ed.). Madrid: OEI / FUHEM.

Duran, D. (2019) Aprenentatge docent entre iguals: Mestres i escoles que aprenen uns dels altres. Àmbits de psicopedagogia i orientació, 50(3), 47-58.

Duran, D.; Corcelles, M. y Miquel, E. (2020). La observación entre iguales como mecanismo de desarrollo profesional docente. La percepción de los participantes de la Xarxa de Competències Bàsiques. Ámbitos de Psicopedagogía y orientación, 53(3), 49-61.

Echeita, G.; Monarca, H. A.; Sandoval, M., i Simón, C. (2014). Cómo fomentar las redes naturales de apoyo en el marco de una escuela inclusiva. MAD.

Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Octaedro.

Gallego, C. (2002). El apoyo entre profesores como actividad educativa inclusiva. Revista de Educación, 327, 83-105.

Gallego, C.; Jiménez, A. i Corujo, C. (2018). Otra forma de desarrollar el apoyo inclusivo: los Grupos de Apoyo Mutuo. Revista de Investigación en Educación, 16(2), 106-120.

Generalitat de Catalunya. (2022, setembre, 10). Xarxa de Competències Bàsiques. https://projectes.xtec.cat/xarxacb/

Hargreaves, A. i O’Connor, M. (2018). Leading collaborative professionalism. Seminar Series. Centre for Strategic Education (CSE), 274.

Hargreaves, A. i O’Connor, M. (2020). Profesionalismo colaborativo: cuando enseñar juntos supone el aprendizaje de todos. (English language edition published by SAGE Publications of London, New Delhi, Singapore and Washington DC, Trans) Editorial Morata. (Treball

original publicat al 2018).

Hernández, F., Esteve, O., Sanmarti, N., & Duran, D. (2019). Formar per transformar. La Xarxa de Competències Bàsiques, un model de professionalització docent. Barcelona.

Juan, M.; Lago, J.R. i Soldevila, J. (2020). Construir el apoyo a la inclusión dentro del aula con equipos de aprendizaje cooperativo. Ámbitos de psicopedagogía y orientación. 53(3). 22-33.

Khelidon. (2022, setembre, 10). Khelidon, xarxa de centres per a l’aprenentatge cooperatiu. http://khelidon.org/ca

Lago, J.R. y Onrubia, J. (2008). Una estrategia general de asesoramiento para la mejora de la práctica educativa. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. 12(1).

Lago, J.R. y Pujolàs, P. (2018). Aprender en equipos de aprendizaje cooperativo. Octaedro

Moreras, E. (2022). Les xarxes de col·laboració de professorat entre escoles: impactes, dificultats i reptes de futur. TFM. Màster en Educació Inclusiva, Democràcia i Aprenentatge Cooperatiu. Universitat de Vic.

OECD (2019) TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners. OECD Publishing.

Parrilla, Á., Sierra, S, i Fiuza, M. (2018). Lecciones esenciales sobre el trabajo en red inter-escolar. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, nº22 (2), 29-47.

Pujolàs, P. (2012). Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo. Educatio Siglo XXI, 30(1), 89-112.

Pujolàs, P.; Lago, J.R.; Naranjo, M.; Riera, G.; Olmos, G.; Pedragosa, O.; Soldevila, J.; Torné, A. i Rodrigo, C. (2011). El Programa CA/AC (“Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar”) per ensenyar a aprendre en equip. Implementació de l’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula. Universitat de Vic. Disponible a: http://cife-ei-caac.com/wpcontent/uploads/2015/06/EL_APRENDIZAJE_COOPERATIVO.pdf

Topping, K. (2005). Trends in Peer Learning. Educational Psychology, 25(6), 631-645.

Walmsley, J., Strnadová, I. i Johnson, K. (2018). The added value of inclusive research. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(5), 751-759. https://doi.org/10.1111/jar.12431

Publicades

14.05.2023

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació