L' equitat i la igualtat, a quin preu?

Autors/ores

  • Oriol Blancher i Pach Director general Escola IPSI. President Agrupació Escolar Catalana

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi59504937

Paraules clau:

Equitat, igualtat, escola inclusiva, necessitats educatives específiques

Resum

Actualment la nostra societat ha de fer front al repte de la integració de les persones nouvingudes que, en gran mesura, veuen Europa com una oportunitat de fugir de la pobresa i com una oportunitat de progrés familiar i personal. Aquest és un repte que afecta de manera molt important les escoles sobretot de les zones més afectades per l’augment de població que, normalment, coincideix amb les zones més empobrides dels nostres barris i ciutats La distribució equilibrada d’aquests alumnes que s’integren al sistema educatiu català és clau per tal de no crear bosses de pobresa i centres de complexitat excessiva que no garanteixen la igualtat d’oportunitats a tothom.
Aquesta redistribució i integració només serà efectiva si va acompanyada d'una sèrie de canvis a nivell polític i social que garanteixi, entre altres coses, un finançament molt més important del que s’està fent fins ara. Cal un compromís real de l’Administració per tal d’oferir mesures efectives en lloc d’efectistes.

Publicades

20.11.2023

Número

Secció

MONOGRÀFIC " Sistema escolar i joves en situació d'exclusió social"