La intervenció des de Justícia Juvenil en casos de violències escolars

Autors/ores

  • Lídia Ayora Mascarell Cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Departament de Justícia, Drets i Memòria
  • Alicia Reyes Blanch Responsable de programes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Departament de Justícia, Drets i Memòria

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi60504957

Paraules clau:

Violència, àmbit escolar, denúncia, justícia juvenil, justícia restaurativa, delicte, mesura judicial

Resum

En el context escolar es produeixen conductes violentes entre els adolescents, que són abordades des de la comunitat educativa amb diferents intervencions. De vegades, les víctimes interposen una denúncia i recorren a la justícia penal. Si els alumnes denunciats tenen entre 14 i 17 anys en el moment dels fets, la intervenció es du a terme des del sistema de Justícia Juvenil, regulat per la Llei Orgànica 5/2000 de Responsabilitat Penal dels Menors (LORPM). Una llei que considera responsables als joves, tenint en compte la seva etapa evolutiva, i que dona respostes educatives adequades a la seva edat, entre les quals la possibilitat de reparar la víctima. L’article explica en detall el circuit que segueix una denúncia, i les intervencions que es realitzen amb els agressors i les víctimes, tant si se’ls imposa una mesura judicial com si participen en un procés de justícia restaurativa. S’aborden també les especificitats que s’observen des de justícia juvenil en els casos de violències escolar, relacionades amb els adolescents atesos i amb la tipologia delictiva, que s’exemplifiquen a través de tres casos, en els que s’analitzen els aspectes que dificulten o faciliten l’abordatge. Finalment, es realitzen algunes propostes per millorar la intervenció de tots els àmbits implicats en la prevenció i tractament de les violències en l’àmbit escolar.

Referències

Marshall, T.F. (1999). Restorative Justice. An Overview, A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate, Home Office, Information&Publications Group.

Publicades

27.05.2024

Número

Secció

Pràctiques a nivell de les xarxes interserveis