Programa PDA BULLYING, una proposta de bones pràctiques per a superar l'assetjament escolar

Autors/ores

  • Ramiro Ortegón Delgadillo Equip SEER (Salut i Educació Emocional)
  • Oriol Julià Aguarón Equip SEER (Salut i Educació Emocional)
  • Laura Torrella Llauger Equip SEER (Salut i Educació Emocional)

Paraules clau:

Bullying, Prevenció bullying, Detecció assetjament escolar, Actuació assetjament entre iguals

Resum

Durant els cursos 2016-17 i 2017-18 gràcies a la col·laboració entre Equip SEER i SaveTheChildren (STC), i amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, hem dut a terme a set centres educatius de la ciutat (tres escoles d’educació primària, tres centres de secundària i un centre d’educació especial) el Programa PDA Bullying (Prevenció, Detecció i Actuació).

PDA Bullying aposta per una proposta pedagògica, en el marc de la prevenció, que abordi l’assetjament escolar de forma integral. Proposem als centres educatius un treball proventiu i sensibilitzador dins les aules (grups de 3r EP fins a 2n ESO), formació específica en violència des d’una mirada d’actius (desenvolupament socioemocional i benestar), tant per professorat com per famílies, i assessorament en Protocol als equips de valoració de cada centre, tots ells responsables de donar resposta a la resolució del conflicte des de la perspectiva de la convivència.

El 2 de maig de 2018, dia internacional contra el Bullying, es va tancar el Programa atorgant la “Certificació PDA Bullying”, un reconeixement per les bones pràctiques que els centres porten a terme, implementen i projecten per al bon desenvolupament del seu dia a dia, en convivència i amb una mirada des de i cap al benestar.

Referències

Antonovsky, A (1987). Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Julià, O i Ortegón, R (2016). Model SEER de Prevenció Integral de la Violència. PDA Bullying. http://pdabullying.com/model-positiu-promocio-de-benestar/

Morgan, A., i Ziglio E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: an assets model. Promotion&Education, 2, 17-22.

Ortegón R.A; Porrini, C i Julià, O (2015). Inclusión de la educación emocional dentro del proyecto de centro, una intervención integral. A: XI jornades d’educació emocional i família. Universitat de Barcelona.

Ortegón, R.A; Julià, O; Sarrión, G; Porrini C; Peinado, S i Ganges, S (2014). Bullying, educación emocional y psicología positiva. promoción del bienestar para la prevención de la violencia. A: Congrés Internacional d’Educació Emocional, Psicologia positiva i benestar. Universitat de Barcelona.

SaveTheChildren (2016). Informe: Yo a eso no juego; bullying y ciberbullying en la infancia. España.

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Pràctica professional