Construïm el temari, un projecte competencial per capgirar el currículum

Autors/ores

  • Azahara Casas Sánchez Professora de Ciències Socials a l’Institut Marta Mata (Montornès del Vallés)

Paraules clau:

Currículum, Aprenentatge, Avaluació

Resum

A partir de la lectura directa, l’anàlisi dels criteris d’avaluació del Currículum i el plantejament de preguntes com “Què vull saber?” o “Què vull saber fer?”, l’alumnat construeix el temari de la matèria de Ciències Socials del seu curs de manera col·laborativa i a partir dels seus propis interessos, entesos des de la pròpia diversitat de l’aula. L’activitat que es presenta en aquest article, realitzada amb alumnat de 2n de l’ESO,té per objectiu apropar el currículum als alumnes per tal de contextualitzar-lo i assolir un coneixement més real i profund. Com a resultat de posar-lo en mans dels alumnes, s’originen enfocs i preguntes que generen activitats competencials que inclouen la diversitat de l’alumnat.

Referències

Departament d’Ensenyament. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. (2003)Relació de Competències Bàsiques, Barcelona: Generalitat de Catalunya http://www.xtec.cat/~jlagares/mateseso/competenciesbasiques.pdf (Consulta: 15/04/2016)

Fiske, J. (1995). “Understanding Popular Culture”. Readingthe Popular, Londres i Nova York. (1ºimpressió 1989).

http://seminariocultura.sociales.uba.ar/files/2012/01/Fiske.pdf (Consulta: 15/04/2016)

Kohn,A. (2015). "Four Reasons to Worry About 'Personalized Learning'": http://www.alfiekohn.org/(Consulta 17/04/2016)

Monarca, H., Rappoport, S.(2013). “Investigación sobre los procesos de cambio educativo: el caso de las competencias básicas en España”. Revista de Educación. Núm. extraordinari, 54-78 http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-deeducacion/articulosre2013/re201303.pdf documentId=0901e72b8176d627 (Consulta: 15/04/2016)

Sanmartí, N. (2010). “Avaluar per aprendre” Barcelona. Generalitat de Catalunya.

Teixidó, M. (2009-2010). “Sistema pedagògic i competències bàsiques”. Revista Catalana de Pedagogia. Vol.7, 213-248

Descàrregues

Publicades

01.11.2016

Número

Secció

Pràctica professional