La qualitat de l'orientació educativa dels joves de 12 a 16 anys a Catalunya. Situació actual i desafiaments

Autors/ores

  • Marius Martínez Universitat Autònoma de Barcelona
  • Laura Arnau Universitat Autònoma de Barcelona
  • Marta Sabaté Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Orientació, Tutoria, Adolescència, Treball en xarxa

Resum

Quina és la situació de l’orientació acadèmica i professional que es fa a l’ESO a Catalunya? Quins són els principals desafiaments? Per respondre a aquestes dues preguntes es va conduir una recerca a través d’una enquesta a més de 100 centres de secundària de Catalunya, públics i concertats. A partir de la situació actual de l’orientació es delimiten cinc punts forts, cinc dificultats i cinc desafiaments per construir un model d’orientació per a l’ESO a Catalunya.

Referències

Calero, J. (2006). Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias. Madrid: Fundación Alternativas.

CTESC (2011). Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. Col·lecció estudis i informes; 26. Barcelona: Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya.

European Lifelong Guidance Policy Network (2010). Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit.

Martínez Celorrio, X. i Marín, A. (2011). Educació i mobilitat social a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Martínez, M.; Arnau, L. (2015). Després de l’ESO què puc fer? Diagnosi i propostes per a l’orientació educativa de 12 a 16 anys. Informes breus, 56. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/613.pdf [data de consulta: maig de 2015].

Martínez, M. i Pinya, C. (2012). Els Instituts – Escola. Aspectes organitzatius, curriculars i d’orientació. Col·lecció documents núm. 21. Barcelona: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu – Institut de Ciències de l’Educació - UAB. http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20al

tres/Static%20file/documents21.pdf [consulta: febrer de 2015].

Sultana, R. G. (2004). Guidance Policies in the knowledge society. Luxemburg: CEDEFOP – Office for the official publications of the European Communities.

Sultana, R. G. (2008).From policy to practice. A systemic change to lifelong guidance in Europe. Cedefop Panorama series, 149.

Publicades

31.01.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació