Anàlisi i intervenció contextual en les conductes disruptives i desafiants d'un alumne amb TEA

Autors/ores

  • María López Marí Grup d'Investigació CRIE. Universitat de València
  • José Peirats Chacón Grup d'Investigació CRIE. Universitat de València

Paraules clau:

Trastorn de l'Espectre Autista, Conducta, Educació inclusiva

Resum

L'objectiu d'aquest treball és analitzar si la transformació del context educatiu d'un alumne amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) pot reduir les seves conductes desafiants, derivades dels dèficits perceptius, comunicatius i socials associats a aquest trastorn. A partir d'aquest supòsit, plantegem la modificació de l'entorn i el desenvolupament d'estratègies educatives en una aula d'Infantil de 4 anys en un Centre d'Acció Educativa Singular (CAES), una classe molt nombrosa amb alumnat de característiques especials, en la que hi assisteix un alumne amb TEA. Les dades d'aquest estudi de cas s'han recollit i analitzat mitjançant la metodologia qualitativa. I els primers resultats indiquen que la modificació contextual ajuda a pal·liar les limitacions socials d'infants amb TEA, facilita la seva inclusió a l'aula i pot ser una alternativa educativa a les intervencions realitzades fins el moment.

Publicades

31.01.2019

Número

Secció

Pràctica professional