L' anticipació com a mesura per assegurar la participació de l'alumnat amb pèrdua auditiva

Autors/ores

  • Carme Martínez Ruíz Coordinadora Pedagògica. Institut Miquel Martí i Pol
  • Núria Sadurní Montell Logopeda. CREDA Baix Llobregat

Paraules clau:

Anticipació, Interacció, Inclusió, Participació, Pèrdua auditiva, Sordesa, Discapacitat, Informació incidental, Atenció dividida, Centre d'agrupament

Resum

En aquest article es presenta “l’anticipació”: un recurs educatiu que es posa en pràctica al centre de secundària Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat (Barcelona) per assegurar la participació a l'aula ordinària de l'alumnat amb pèrdua auditiva. En el marc de l'anticipació, l'alumnat amb pèrdua auditiva manté una sessió amb un professor per anticipar el contingut de les sessions setmanals que es duran a terme posteriorment a l'aula ordinària. En l'article s'explica el perquè de les sessions d'anticipació, els seus objectius, forma d'organització, contingut i procediment, així com la valoració positiva que es realitza d'aquest recurs.

Referències

Acosta, V. (2006). La sordera desde la diversidad cultural y lingüística. Construyendo centros inclusivos en la

educación del alumnado con sordera. Barcelona: Masson-Elsevier.

Cardona, M. C. i altres (2010). Alumnat amb pèrdua auditiva. Escuela Inclusiva-3. Barcelona: Graó.

FIAPAS (Jáudenes, C. i altres) (2004). Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. 3a. ed. Madrid: Fiapas (2008).

Jorba, J., Gómez. I. i Prat, A. (coords.) (1998). Parlar i escriure per aprendre. L’ús de la llengua en situació

d’ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Bellaterra: UAB / ICE. Sèrie Eines i Estratègies, 7.

Marchesi, A. (1999). «Desarrollo y educación de los niños sordos». A A. Marchesi, C. Coll i J. Palacios (eds.),

Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales (2a ed.).

Madrid: Alianza, Psicología y Educación, 39.

Valero, J. (1993). Los elementos facilitadores de la comprensión oral empleados por el profesor del aula regular con adolescentes sordos. Comunicación, Lenguaje y Educación, núm. 18, pàg. 101-113.

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Pràctica professional

Articles més llegits del mateix autor/a