TOTS A L'ESCOLA: una experiència de participació de les famílies a l'escola

Autors/ores

  • Pep Moranta Mesquida Pare i membre de la comissió de Tots a l’Escola
  • Beatriz Álvarez Mare i membre de la comissió de Tots a l’Escola. Escola pública d’infantil i primària Fructuós Gelabert de Barcelona

Paraules clau:

Escola, Famílies, Participació, Comunitat, Educació, Projecte, Aprenentatge

Resum

Des del seu inici l’Escola pública Fructuós Gelabert de Barcelona es defineix com un projecte en construcció que ha anat comptant amb la participació de tota la comunitat educativa de forma continuada, sent la participació i implicació de les famílies un dels pilars més importants pel correcte desenvolupament del seu projecte educatiu. En el segon any de vida de l’escola es va engegar una experiència anomenada “Tots a l’Escola”(aquest curs en fem la 9a edició). A través del “Tots a l’Escola” es busca donar valor a tots els membres de la comunitat educativa que és el Fructuós Gelabert i així afavorir la implicació directa de les famílies en el seu funcionament i desenvolupament. S’incentiva la cooperació de famílies amb famílies, famílies amb mestres i amb personal no docent, mestres amb mestres i tots i totes amb els nens i nenes de l’escola i d’aquesta manera es creen noves situacions d’aprenentatge a partir de la participació en les tasques d’aula de persones diferents als mestres. Es tracta d’una activitat en què les famílies entren a l’escola i participen directament en el seu funcionament i en els aprenentatges del nens. El Tots a l'Escola s'ha convertit en una activitat emblemàtica de l'escola. Constitueix una forma de participar molt activa i implica un alt grau de responsabilitat que provoca en tots uns sentiments intensos que afavoreixen, sens dubte, una major comprensió del que és una comunitat educativa i l’adquisició d’un compromís envers ella.

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Pràctica professional