"Nicajoana". Un projecte cooperatiu d'atenció a la diversitat

  • Enric Font Director Vil.la Joana. Barcelona, Catalunya
  • Sandra Saénz Directora Fray B. Casas. San Ramón, Nicaragua
Paraules clau: Nicaragua, Aula de suport, Inclusió, Connexió entre professionals, Construcció de casos

Resum

Fruit d’una metodologia basada en la construcció de casos, una manera de treball molt pròpia de Vil.la Joana, i de l’interès personal de treballar amb Nicaragua d’alguns dels professionals del Centre, sorgeix “Nicajoana”, un projecte de connexió entre professionals que pretén enriquir d’experiències a dos Centres, un nicaragüenc i l’altre català, amb l’objectiu de millorar la pràctica diària amb alumnat amb NESE. El projecte té diverses parts i una riquesa que supera el mer contacte professional. Ha ajudat a entendre conceptes com inclusió, el valor del treball sensorial i psicomotriu, o l’escolta de cada nen com a cas singular i propi, i ha obert les ments de tots el professionals. El projecte també ha col·laborat en el treball inclusiu que el Centre i l’administració de Nicaragua està duent a terme i, a més, s’han creat vincles ben estrets entre professionals preocupats per millorar les condicions dels seus alumnes, siguin aquests nicaragüencs o catalans.

Referències

Ubieto, J. Ramón (2012). La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y pràctica. Barcelona: Editorial UOC.

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) (2019) Datos extraídos de www.fao.org/resilience/newsevents/detail/en/c/166584/ en febrero 2019.

OMS (Organización Mundial de la salud) (2017). Datos extraídos de www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?port_t_es=nicaragua&lang=es en febrero de 2019.

Wikipedia (2018). Datos extraídos de https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_Nacional_de_Alfabetizaci%C3%B3n.

Consultado en enero de 2019.

Ministerio de Salud de Nicaragua (2013). Datos extraídos de www.minsa.gob.ni/index.php/noticias/452-todos-con-voz-programa-exitoso-deatencion-integral-a-discapacitados. Consultado en febrero de 2019.

Ministerio de Educación de Nicaragua (2011). Datos extraídos de MINED, Plan Estratégico de educación 2011-2015. Disponible en https://nicaragua.gse.upenn.edu/sites/default/files/uploads/11MINED_Plan_Estrategico

_de_Education_2011-2015.pdf. Consultado en febrero de 2019.

Publicades
2019-05-24
Secció
Psicopedagogia i Orientació