De Gutenberg a les interfícies: canvis en el funcionament cognitiu i relacional del subjecte

  • Joan Serra Capallera Director d'Àmbits de Psicopedagogia i Orientació
Paraules clau: Interfícies, Xarxes socials, Construcció de la identitat, Institució escolar

Resum

En una societat hiperconnectada, en la que els mitjans de comunicació i les xarxes socials, condicionen la construcció de les identitats personals i els processos d’adquisició de nous coneixements, la institució escolar hi té un paper cabdal. És imprescindible, però, repensar-ne el paper social i educatiu.

Referències

Bauman, Z. (2007) Els reptes de l’educació en la modernitat líquida. Barcelona: Arcadia.

Carr, N. (2011) Superficiales ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?. Barcelona: Penguin Randon House.

Drnaso, N. (2019) Sabrina. Barcelona: Salamandra.

Guardiola, I. (2018) L’ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície. Barcelona: Arcadia.

Publicades
2019-05-24
Secció
Psicopedagogia i Orientació