La llengua escrita amb l'ús dels mètodes de treball. Una pedagogia de l'autonomia

Autors/ores

  • Àngela González Giménez Pedagoga. EAP del Berguedà

Resum

Recerca realitzada en una escola per comprovar el desenvolupament de l'autonomia a través de l'aprenentatge de la llengua escrita utilitzant mètodes de treball elaborats a partir de models de l'escola Amara Berri de Sant Sebastià. L'estudi mostra l'adquisició d'autonomia per part de l'alumnat en l'aprenentatge de la llengua escrita i la necessària transformació de l'organització escolar al servei de la innovació.

Referències

Ainscow, M. (2008). Teaching for diversity. The next big challenge. A F. Michael Connelly (Ed.), The sage handbook of curriculum and instruction. (pp. 240-258). London, UK.: Sage Publication.

Noguerol, A. (coord.) Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en una societat multilingüe i multicultural. Pacte Nacional per a l'Educació. Debat curricular.

Perspectiva escolar. Núm. 290 (2004). Monogràfic. Ensenyar llengua en una societat multilingüe.

Puig, J. M; Martin, X; (2007). Competencia en autonomia e iniciativa personal. Madrid: Alianza Editorial.

Stubbs, S.(2008). Inclusive Education. Where there are few resources. Oslo: The Atlas Allince.

Wagensberg, J .(2009) Què és aprendre? Comunicació 14 de febrer de 2009.

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació