Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat a l'escola

Autors/ores

  • Anna Farré Riba Psicopedagoga. EAP B-39 Sant Vicenç dels Horts

Resum

L'elevada prevalença del TDAH en els últims anys suggereix realitzar una anàlisi exhaustiva del concepte, de cara a facilitar el coneixement del trastorn que permeti intervenir de manera adequada tant en la fase d'avaluació com en el disseny de la resposta educativa. Per això es descriuen les principals característiques del TDAH així com els trastorns comòrbids més freqüents. Es revisen alguns instruments d'utilitat per a l'avaluació del TDAH així com tècniques de tractament basades en diferents mètodes que puguin ser d'aplicació en l'àmbit escolar i es realitzen algunes orientacions per a l'escola.

Referències

American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline (2000): Diagnosis and Evaluation of the Child with Attention Deficit /Hyperactivity Disorder. Pediatrics. 105: 1158-1170.

American Medical Association Science News (1998): Little evidence found of incorrect diagnosis or overprescrition for ADHD. JAMA 279:110-1107.

American Psychiatric Association (1995) : DSM-IV. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 4a. edició. Masson, Barcelona.

Barkley RA (1999): Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Paidós, Barcelona.

Baumgaertel A, Wolraich ML, Dietrich M (1995): Comparison of diagnostic criteria for attention deficit disorders in a German elementary school sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34: 629-38.

Bonals J, Fuster M, González MA, Romero E, Sardans A, Soldevila MA (2003): Avaluar l’aprenentatge (de 3 a 7 anys). Matemàtiques, llenguatge, dibuix. Graó. Barcelona

Conners CK (1969): A teacher Rating scale for use in drug studies with children. American Journal of Psychiatry, 126: 884-888.

Conners CK (1973): Rating scales for use in drug studies with children. Psychopharmacology Bulletin, Special is-sue: 24-84

Farré A, Narbona J (1989): Indice de hiperquinesia y rendimiento escolar: validación del cuestionario de Conners en nuestro medio. Acta pediátrica española, 47: 103-109, 1989.

Farré A, Narbona J (1997): Escalas de Conners en la evaluación del Trastorno por Déficit de atención con Hiperactividad: nuevo estudio factorial en niños españoles. Revista de Neurología, 25: 200-204

Farré A, Narbona J (1998); EDAH. Escalas para la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad. Tea Ediciones, Madrid.

Farré A, Narbona J (2003); EDAH. Evaluación del trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad. Tea Ediciones, 5ª edició revisada. Madrid.

Kadesjö B, Gillberg C (1998): Attention deficits and clumsiness in Swedish 7-year-old children. Dev Med Child

Neurol 40 : 796-804.

Goldman LS; Genel M; Bezman RJ; Slanetz PJ (1998): Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity disorder in Children and Adolescents. JAMA 279: 1100-1107

López Mendía MN, Narbona García J (1988): Batería para el examen de la integración psicomotriz en niños de primer ciclo de EGB. Revista de logopedia y Fonoaudiología, 8, 41-48

Miranda Casas A, Ygual-Fernández A, Rosel-Remirez J (2004): Complejidad gramatical y mecanismos de cohesión en la pragmàtica comunicativa de los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Rev Neurol , 38 (Supl1), S111-S116

Narbona García J, Sánchez Carpintero R (1999): Neurobiología del trastorno de la atención e hipercinesia en el niño. Rev Neurol , 28 (Supl 2), 160-164

Narbona García J (2001): Alta prevalencia del TDAH ¿Niños trastornados o sociedad maltrecha?, Rev Neurol, 32 : 229-231

Narbona J, Gaban L (2001): Dificultades de aprendizaje. Espectro del aprendizaje no verbal. Rev Neurol Clin 2: 24-81

National Institute of Health (NIH) (2000): Diagnosis and treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acadam Child Adolesc Psychiatry, 39: 182-193.

Orjales Villar I (2000): Déficit de atención con hiperactividad. CEPE, Madrid 2000

Polaino-Lorente, A.(1997): Manual de hiperactividad Infantil. Unión editorial, Madrid, 1997.

Reardon SM, Naglieri JA (1992): PASS cognitive processing Characteristics of Normal and ADHD Males. Journal of School Psychology, 30: 151-153, 19¬92.

Ruiz S, Ferrer J, Garcia Tornel S (1999): Prevalença del trastorn d’hiperactivitat amb déficit d’atenció en escolars de Barcelona. Pediatria Catalana, 5: 236-242

Rutter M (Ed) (1984): Developmental Neuropsychiatry. Churchill-Livingstone. Edinburgh.

Shaywitz SE, Shaywitz BA (1991): Comorbidity : A critical Issue in Attention Deficit Disorder. Journal of Child Neurology, 6, suppl: S13-S20, 19¬91.

Segura M; Arcas M; Mesa JR: Decideix. Programa de competència social. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament

Taylor EO (1986): The overactive child. Oxford, Spastics International Medical Publications. Blackwell Scientific Publications, 1986. En castellà: El niño Hiperactivo, Martínez Roca, Barcelona , 1991

Weiss G, Hechtman LT (1986): Hyperactive Children grown up. Guilford Press, New York.

Descàrregues

Publicades

15.01.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a