Document de definició i funcions dels EAP

Autors/ores

  • Ferran Sentís Vayreda Associació Catalana de Professionals dels EAP (ACPEAP)
  • Joan Serra Capallera Associació Catalana de Professionals dels EAP (ACPEAP)
  • Anna Farré Riba Junta de directors i directores d'EAP
  • Julio Aviñoa Pérez Junta de directors i directores d'EAP

Resum

Arran del procés de reestructuració dels actuals Serveis Educatius catalans, el Departament d’Educació va crear a finals dels curs escolar 03/04 diferents comissions de treball amb els col·lectius professionals implicats en dit procés. Una d’aquestes comissions va ser la integrada pels professionals dels EAP, Inspecció i la DGOIE. Com a col·lectiu, els EAP van decidir participar a la mateixa a partir de les estructures de coordinació que en aquell moment existien: l’ACPEAP i la recent creada Junta de Directors/es d’EAP. Aquesta proposta va ser acceptada per la DGOIE, i s’incorporaren a la comissió dos representats de cadascuna de les dues estructures.

Des de les primeres sessions de treball fins a l’actualitat, en el si d’aquesta comissió de treball s’han tractat diferents temes relacionats amb l’exercici professional i amb els equips: s’han clarificat els àmbits i línies de treball entre els EAP i els psicopedagogs de centre, s’ha redactat una proposta d’ampliació de professionals als equips, s’ha consensuat un pla de formació, s’ha plantejat la relació professional entre els EAP i els assessors LIC..., i s’han actualitzat les funcions dels equips a partir del que disposa el Decret de Serveis Educatius del 94. Aquesta última tasca va centrar gran part del treball de la comissió durant els primers mesos de treball conjunt.

La concreció del document que ara es publica, lliurat a la DGOIE en data de 21 de desembre de 2004 per al seu debat en el marc de la comissió de treball EAP/DGOIE, és el resultat d’un important procés de treball intern dels equips en la reconceptualització de la seva pràctica professional. Representa l’anàlisi que de la pròpia pràctica professional vam realitzar els EAP durant el primer trimestre del curs 04/05, i que acabà en la redacció del “Document de Definició i Funcions dels EAP”.

Descàrregues

Publicades

15.01.2006

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 3 4 5 > >>