Situacions traumàtiques als centres educatius: intervenció en crisi

  • Juan Carlos Barroso Sánchez Psicòleg i assessor psicopedagògic de l’EAP B-01 de Nou Barris (Barcelona)
Paraules clau: Assessorament, Emocions, Treball en xarxa

Resum

Aquest article és una aproximació a la intervenció en crisi com a eina per atendre, des de l’orientació i l’assessorament, les situacions traumàtiques que poden patir els membres de la comunitat educativa d’un centre. L’assessorament es basa en acompanyar al centre en aquest primer moment d’impacte de l’esdeveniment. És a dir, donar suport emocional a les persones que ho necessitin; orientar i assessorar l’equip directiu, el claustre, el personal no docent sobre les actuacions a dur a terme durant els primers dies després de la situació traumàtica; donar suport a les famílies; coordinació amb altres serveis externs que puguin intervenir en la intervenció (servei mèdic i psicològic d’emergències i serveis socials, centres mèdics i centres d’atenció psicològica de la xarxa pública de la zona,...). Es defensa el paper dels equips multiprofessionals d’orientació i d’assessorament psicopedagògics en la intervenció en crisi ja que, per una banda, són coneguts pels centres i, per altra banda, tenen un coneixement clar del seu funcionament. Es fa una breu descripció del marc teòric i els seus antecedents històrics. Una explicació de la intervenció crisi: el model en la que es basa i els nivells d’intervenció. Es parlar dels Primers Auxilis Psicològics, situats en el nivell primari d’intervenció. A continuació, es concreta, tot l’expressat anteriorment, en el context d’un centre educatiu i es parlar del paper dels equips multiprofessionals en aquest tipus d’intervenció. Per acabar es fa un breu relat d’una intervenció concreta des del punt de vista d’aquests equips.

Visualitzacions Article : 36

Descàrregues PDF = 5

Descàrregues PDF (Español (España)) = 3

Descàrregues

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referències

Caplan, G (1980). Principios de Psiquiatría Preventiva. Buenos Aires: Paidós.

González, M.C.; López, C. (2015). Reflexiones sobre la intervención psicológica en situaciones de crisis. Revista Mosaico, nº62, noviembre. Págs. 40-51.

Henderson, N.; Milstein, M.(2008). Resiliencia en la escuela. Buenos Aires: Paidós.

Inbar, J. (1994). Estrategias de intervención psicológica en situaciones de crisis masivas (1a parte). Perspectivas Sistémicas, nº34. http://www.redsistemica.com.ar/inbar.htm

Martín, L.; Muñoz, M. (2009). Primeros Auxilios Psicológicos. Madrid: Síntesis.

Payás, A. (2011). Las Tareas del duelo. Psicoterapia de duelo desde un modelo integrativa-relacional. Barcelona: Paidós.

Poch, C.; Herrero, O. (2003). La muerte y el duelo en el contexto educativo. Reflexiones , testimonios y actividades. Barcelona: Paidós.

Ruzek, J; Brymer, M.; Jacobs, A.; Layne, C.; Vernberg, E; Watson, P. (2007). Psychological First Aid. Journal of Mental Health Counseling, Vol. 29, nº 1, Enero, págs 17-49.

Servicios Socials. Diputación de Córdoba (2005). Intervención psicológica ante situaciones de emergencias y desastres. Córdoba: Patronato Provincial de la Diputación de Córdoba.

Slakieu, K.A. (1988). Intervención en crisis. México: Manual moderno.

Urruzuno, J.; Espinosa, I.; Izquierdo, R.; de la Puerta, C.; Sein, H. (2012). Manual Psicosocial para intervinientes en Emergencias. Academia Vasca de Policía y emergencies: Álava

Publicades
2019-01-08
Secció
Psicopedagogia i Orientació