La Xarxa d'Orientació del Prat: un espai estructurat de treball col·laboratiu de ciutat per a la transició escola-treball

Autors/ores

  • Ferran Sentís Vayreda Assessor psicopedagògic i director de l’EAP del Prat de Llobregat. Coordinador de la Xarxa d’Orientació
  • Carme Villén Pérez Tècnica d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Coordinadora de la Xarxa d’Orientació

Resum

La Xarxa d'Orientació del Prat és una experiència de treball col·laboratiu, en xarxa entre les dues administracions –el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament-, els centres educatius, entitats i serveis de la ciutat. Aquests treballen
conjuntament per a la millora de l'orientació acadèmica i professional i la transició dels joves cap a processos formatius profesionalizadors i el món del treball. En aquest article es descriu el procés que s'ha seguit en aquesta experiència, com s'articula el treball en xarxa i també algunes consideracions per al seu desenvolupament.

Referències

TERRICABRAS, J.M (1998): “L’atenció a l’alumnat en situacions socials o culturals amb risc d’exclusió”. Consell Escolar de Catalunya, La diversitat a l’escola (pp. 73-84).Tortosa, Generalitat de Catalunya.

RODRIGUEZ MORENO, M.L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyectoprofesional. Bilbao. Desclée de Brouwer.

SUBIRATS,J. i ALBAIGÉS,B. (Coord.) (2006): Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents educatius. Barcelona. Col. Finestra Oberta/48. Fundació Jaume Bofill.

GALLEGO,S. i RIART,J. (Coord.) (2006): La tutoria i la orientación en el siglo XXI: nuevaspropuestas. Barcelona. Octaedro

MARTINEZ, M. (2009): l’Orientació a les xarxes locals de transició escola-treball. Diputació de Barcelona. Document d’ús intern.

Institut de Govern i Polítiques Públiques i Grup de Recerca de Transició Escola – Treball (2009): Anàlisi de pràctiques significatives a la província de Barcelona. Diputació de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

01.11.2013

Número

Secció

Pràctica professional