Entendre el conflicte per transformar-lo

Autors/ores

  • Enric Bolea Servei Educatiu Específic per a l’ alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta (SEETDIC-Baix-Llobregat)

Resum

Generalment, es té una imatge força negativa del conflicte: se l'hi associa directament amb les idees de confrontació, enfrontament i hostilitat. Aquesta idea negativa és la que provoca respostes o actuacions ràpides, sovint precipitades per evitar l'angoixa que generen. L'abordatge que es fa en aquest text entén el conflicte com quelcom inherent a la convivència. Consubstancial a l'estar junts en els centres. Aquest estar junts es juga en un espai comú on cadascú és afectat per l'altre. I l'alteritat de cada un sempre comportarà situacions de conflicte en l'espai comú de la convivència. Seguidament s'abordarà el tema del conflicte des d'una aproximació que pretén oferir una visió general del concepte i del seu tractament que pot incloure una gran diversitat de situacions educatives i tipus d'alumnat. Tot i així, les reflexions s'aniran focalitzant progressivament en el camp més específic de l'alumnat que presenta necessitats i demandes associades a trastorns de l'espectre autista.

Referències

Bolea, E. (2009). El psicòtic inadvertit a l'escola, problemes educatius que generen. Jornada IPB. Les psicosis inadvertides i els seus destins. Barcelona, 21 de novembre de 2009.

Bolea, E. (2010). Els llocs de la supervisió. Consideracions sobre la supervisió en equips educatius. Quaderns d'Educació Social, nº 13, 2010, pàg. 81-96.

Casamayor (Coord.) et al. (1998). Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza secundaria. Barcelona: Graó.

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

Comissió Psicosi. Institució Balmes Sant Boi. Document intern no publicat (2004).

Delfos, M.F. (2009). ¿Me estás escuchando? Cómo conversar con niños entre los 4 y los 12 años. Madrid: Pirámide.

Díaz, E.; Gasch, B. (2006). Las adolescencias como cuestión. En Monográfico Drogas y Familia. CEAPA nº90, 20-24. Es pot accedir: http://www.ceapa.es/c/document_library/get_file?uuid=f19c5e17-b76b-4b35-8eb2-8de951081aa0&groupId=10137

Font, J. (2003). Autodeterminació i aprenentatge en alumnes amb discapacitat intel·lectual. SUPORTS vol. 7, núm. 2, pp. 102-111, tardor de 2003. Es pot accedir: http://www.cat/index.php/Suports/article/viewFle/102155/142015

Friggerio, G. i Poggi, M. (1996). Las instituciones educativas: Cara y ceca: elementos para su gestión: elementos para su comprensión. Cap. 3: Actores, instituciones, conflictos. Bs. As: Troquel. Es pot accedir: http://www.abc.gov.ar/lainstitucion/univpedagogica/especializaciones/seminario/

materialesparadescargar/seminario4/Frigerio%20-%20Poggio.pdf

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Barcelona: Graó.

Lansdown, G. (2005). ¿Me haces caso? El derecho de los niños pequeños a participar en las decisiones que los afectan. Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano nº 36s, Fundación Bernard van Leer. La Haya, Países Bajos. Es pot accedir: hppt://www.interxarxes.net/pdfs/2008/derecho_ninos.pdf

Meirieu, Ph. (2004). En la escuela hoy. Barcelona: Octaedro.

Meirieu, Ph. (2009). Pedagogia: el deure de resistir. Barcelona: Rosa Sensat.

Meirieu, Ph. (2010). Una llamada de atención. Carta a los mayores sobre los niños de hoy. Barcelona: Ariel.

Rudduck, J. i Flutte, J. (2007). Como Mejorar Tu Centro Escolar Dando la Voz Al Alumnado. Madrid: Ediciones Morata.

Skliar, C. (2009). De la crisis de convivencia y el estar juntos en educación. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 3 (2): 1-12. Es pot accedir: hppt://www.raco.cat/index.php/reire/article/viewFile/141133/192550

Stevens, A. y el equipo de la Antenna 110. Una reeducación y sus preliminares. Recuperat el 2.10.2010. http://foroautismo.com/docs/reedu.pdf?download=1

Susinos, T. (2009). Escuchar para compartir. Reconociendo la autoridad del alumnado en el proyecto de una escuela inclusiva. Revista de Educación, 349.: 119-136. Es pot accedir: http://www.revistaeducacion.mec.es/re349/re349_06.pdf

Tolchinsky, S. (2009). Vive en su mundo. Los niños con psicosis y autismo en la escuela. En Educar aún... El educador frente a los retos de la enseñanza. (J. Monseny, coord., p. 77-90) Barcelona: ICE-Horsori.

Trilla, J. i Novella, A. (2001) Educación y participación social en la infancia. Revista Iberoamericana de Educación. Mayo-Agosto 2001. Es pot accedir: http://www.rieoei.org/rie26a07.htm

Wehmeyer, M. (2009). Autodeterminación y la Tercera Generación de prácticas de inclusión. Revista de Educación, 349. Mayo-Agosto 2009, pp. 45-67. Es pot accedir: http://www.revistaeducacion.mec.es/re349/re349_03.pdf

Descàrregues

Publicades

29.07.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació