La "PETITA XARXA": cooperar per a que els alumnes amb necessitats d'atenció en salut mental consentin vincular-se als ambients d'aprenentatge.

Salut Mental i Educació -2

Autors/ores

  • Enric Bolea Servei Educatiu Específic per a l’ alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta per al Baix-Llobregat

Paraules clau:

Assessorament psicopedag`ògic, Atenció a la diversitat, Educació inclusiva, Salut mental, Treball en xarxa

Resum

L'experiència que es transmet ressalta la coresponsabilitat de l'Educació Escolar en la promoció de la salut mental i en la prevenció del trastorn mental. L'assessorament psicopedagògic -des de les funcions d'un servei específic- pot contribuir tant a la promoció com a la prevenció en la mesura que pugui col·laborar amb els centres i els Equips d'Assessorament (EAP) en generar ambients d'aprenentatge o climes d'aula i centre que ajudin a l'alumnat amb necessitats educatives associades a trastorn mental a trobar la seva manera de vincular-se als entorns d'aprenentatge. El repte és enfortir i generar els factors de protecció personal i institucional que permeti a aquests alumnes vincular-se a aquests entorns. Per impulsar aquest procés de vinculació es proposen diferents espais de participació i confiança amb l'alumne, la família i els professionals. Els vincles que construeixen alumnes, famílies i professionals a través d'aquests espais constitueixen el que hem anomenat "la petita xarxa": una forma cooperativa d'encarar els casos entre els professionals, els alumnes i les famílies on les seves veus, narratives i iniciatives poden trobar un lloc d'expressió i escolta mútua.

Publicades

01.03.2016

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació