Una reflexió en clau inclusiva sobre les funcions dels professionals de la intervenció psicopedagògica

Autors/ores

  • Javier Onrubia Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia Secció Departamental de Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació
  • Marta Minguela Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia Secció Departamental de Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.1343

Paraules clau:

Intervenció psicopedagògica, educació inclusiva, models d’intervenció, funcions de l’assessor, models d’intervenció

Resum

El propòsit d'aquest article és estimular la reflexió i contribuir a la discussió sobre la delimitació de les funcions dels professionals de la intervenció psicopedagògica i les línies d'actuació que haurien de considerar-se prioritàries entre aquelles que els són atribuïdes, en un moment en què el sistema educatiu planteja una aposta decidida per una educació inclusiva. Per a això, es presenta una proposta de delimitació de funcions emmarcada en un model educacional constructiu d'intervenció, i s'argumenta que, si es pretén contribuir a la transformació dels centres i les pràctiques educatives en una direcció inclusiva, és necessari prioritzar les funcions de caràcter més transversal, que se situen en els àmbits més institucionals, col·lectius i “ordinaris” de l'acció docent, i que es desenvolupen en termes d'assessorament a processos de canvi i millora de les pràctiques.

Referències

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools (2nd. ed). Bristol: CSIE.

Coll, C. (1990). Un marco de referencia psicológico para la educación escolar: la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza. En C. Coll, J. Palacios, & A. Marchesi (Comps.), Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la Educación (pp. 435-453). Madrid: Alianza.

Coll, C. (1989). Psicología académica y psicología profesional en el campo de la educación. Anuario de Psicología, 41, 51-73.

Coll, C. (2001). Constructivismo y educación: la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. En C. Coll, J. Palacios, & A. Marchesi, (Comps.), Desarrollo psicológico y educación, Vol. 2. Psicología de la educación escolar (pp. 157-188). Madrid: Alianza.

Giné, G., (Coord.), Durán, D., Font, J., & Miquel, E. (2009). La educación inclusiva. Barcelona: Horsori.

Lago, J. R., & Onrubia, J. (2011). Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas. En E. Martín & J. Onrubia (Coords.), Orientación educativa. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza (pp. 11-32). Barcelona: Graó.

Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. Barcelona: Graó.

Solé, I. (1998). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: Horsori.

Solé, I., & Martín, E. (2011). Un modelo educativo para la orientación y el asesoramiento. En E. Martín, & I. Solé (Coords.), Orientación educativa: Modelos y estrategias de intervención (pp. 13-32). Barcelona: Graó.

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació