Acompanyant la introducció per part dels professionals de l'EAP de processos d'assessorament orientats a generar pràctiques més inclusives. 1

Assessorament psicopedagògic -1

Autors/ores

  • José Ramón Lago Universitat de Vic
  • Javier Onrubia Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Assessorament psicopedagògic, Col·laboració, Educació inclusiva, Serveis Educatius

Resum

L’article presenta un procés de formació i treball conjunt realitzat al llarg de dos cursos acadèmics amb un grup de professionals de l’EAP de Sant Martí. El contingut del procés ha estat l’estratègia d’assessorament psicopedagògic per a la millora de les pràctiques docents proposada per Lago i Onrubia (2008, 2011a, 2011b). El procés ha comportat la posada en marxa per part dels professionals participants de processos d’assessorament dirigits a introduir millores concretes, des d’una perspectiva inclusiva, en les pràctiques del professorat en els centres en què intervenien habitualment, i l’acompanyament i suport a aquests processos per part dels assessors/formadors. El procés buscava tant l’apropiació de l’estratègia per part dels professionals, incorporant-la a la seva pràctica assessora habitual, com el contrast i revisió de la pròpia estratègia i de les idees que la fonamenten.

Referències

Lago, J. R., & Onrubia, J. (2008). Assessorament psicopedagògic i millora de la pràctica educativa. Vic: Eumo. [Edició en castellà, revisada: Asesoramiento psicopedagógico y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Horsori, 2011]

Lago, J. R., & Onrubia, J. (2011). Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas. En E. Martín, & J. Onrubia (Coords.), Orientación educativa y procesos de innovación y mejora de la enseñanza (pp. 11-32). Barcelona. Graó.

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació