Aplicació del qüestionari CESC dins d'un programa de prevenció de l'assetjament escolar en un centre de secundària

Autors/ores

  • Jordi Collell Caralt Psicopedagog EAP G-10
  • Carme Escudé Miquel Psicopedagoga EAP G-05
  • Eva Cantó Hurtado Cap d'Estudis IES S'Arenal, Llucmajor, Mallorca
  • Juan josé Escobar Ballesteros Director IES S'Arenal, Llucmajor, Mallorca

Resum

El qüestionari CESC (Conducta i Experiències Socials a Classe) ha mostrat ser un instrument vàlid i molt útil per detectar i prevenir les situacions de maltractament entre iguals. En aquest article es fa referència a l'aplicació d'una versió informatitzada del CESC elaborada per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears, amb l'autorització dels autors. El qüestionari s'utilitza com a part important d'un programa de convivència inclòs en el Pla d'Acció Tutorial de l'IES S'Arenal de Llucmajor, Mallorca.

Referències

Cantó E., Collell J., Escobar J.M., Escudé C,. (2010). Aplicació informàtica CESC: anàlisi grupal en temps real per poder detectar i prevenir l'assetjament escolar, així com també l'estatus sociomètric de cada un dels alumnes. Comunicació presentada al Congrés sobre Convivència Escolar i participació de l'Entorn Educatiu, Palma de Mallorca, octubre 2010 (material no publicat).

Collell J., Escudé C. (2006). Maltractament entre alumnes (I). Presentació d'un qüestionari per avaluar les relacions entre iguals. CESC (Conducta i experiències socials a classe), Àmbits de Psicopedagogia, 18, pp 8-12.

Collell J., Escudé C. (2006). Maltractament entre alumnes (II). Administració del CESC (Conducta i experiències socials a classe), Àmbits de Psicopedagogia, 18, pp 13-21.

Institut per a la Convivència i l'èxit escolar. Conselleria d'Educació i Cultura. Govern de les Illes Balears. (2010). Material CESC, disponible online a:
htpp://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M151&lang=CA&cont=3522

Descàrregues

Publicades

15.01.2012

Número

Secció

Pràctica professional