Una mirada al procés d'avaluació i intervenció per a l'alumnat amb dificultats de regulació del comportament

Autors/ores

  • Gemma Alsina SEETDIC del Vallès Occidental
  • Àngels Arroyo SEETDIC del Vallès Occidental
  • Gemma Pérez SEETDIC del Vallès Occidental

Resum

Aquest article descriu els objectius i procediments de treball de l'SEETDIC de Vallès Occidental. Pel que fa a el procediment de treball s'evidencia com es tracta la demanda i quins documents s'utilitzen per definir-la. Es presenta la metodologia i els instruments d'observació que s'utilitzen. El procés d'intervenció a partir de la creació d'entorns favorables i de la reflexió sobre les fortaleses i les dificultats de l'alumne. Finalment, es descriuen diferents eines de treball per a l'abordatge de les dificultats de regulació de la conducta.

Referències

Alsina, G. (2011). “Expresar la ira. Educar la agresividad en la etapa primaria”. Aula de Innovación Educativa. Núm. 199. Pp 57 – 60.

Bloomquist, M. L. i Schnell, S.V. (2005). “Helping children with agression and conduct problems”. New York. Guilford Press.

Font, J. (2008). El suport conductual positiu,una perspectiva pel tractament de les conductes problemàtiques. Revista catalana Àmbits de psicopedagogía i educació. Nº 23. Pag. 53-57.

Geddes, H. (2010). “El apego en el aula”. Barcelona. Editorial Graó.

Greene, R. W. (2003). “El niño insoportable”. Barcelona. Medici.

Horner, R y Sugai, G. (2008). “El suport conductual positiu a nivell d'escola”. Jornades APPS.

Reynolds, C. R. i Kamphaus, R. W. (2004). “BASC. Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes”. Madrid. TEA Ediciones.

Saumell, C. ; Alsina, G. i Arroyo, A. (2011). “Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento”. Vol. 1, infantil y primaria. Colección: Escuela Inclusiva. Barcelona. Editorial Graó.

Walker, H. M., Colvin, G. I Ramsey, E (1995). “Antisocial behaviour in school: strategies and best practices”. Pacific Grove, CA: Brooks /Cole.

Descàrregues

Publicades

14.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació