PROJECTE ESCOLTA'M: el paper del referent

Autors/ores

  • Anna Aragay Barbany Psicopedagoga del SEETDIC de Barcelona Ciutat
  • Gemma Pérez Clemente Psicopedagoga EAP Rubí-Castellbisbal
  • Roger Brufau Pla Psicòleg EAIA III Baix Llobregat

Resum

Aquest article que presentem intenta definir i concretar la figura del referent en el projecte "Escolta'm".

El referent és la figura de suport principal als autors que realitzen el projecte amb els seus alumnes a través de diferents reunions amb els docents, el referent acompanya a aquests mitjançant trobades mensuals i en reunions de cicle trimestrals on es comenten diversos aspectes teorico-pràctics del projecte. El referent mitjançant la pròpia experiència dels docents, la formulació de preguntes obertes i l'aprofitament del treball en equip, acompanya als tutors en la reflexió de la feina realitzada dins de les línies marc del projecte "Escolta'm".

A la vegada, el referent es nodreix dels coneixements fruit de les seves diverses procedències professionals i rep el suport del seminari mensual del projecte dins de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

Referències

Angel, P. & Amar, P. (2007). Guía Práctica del Coaching. Barcelona. Paidós.

Giner, A. & Puigardeu, O. (2008). La tutoria y el tutor, estratègias para ser pràctica. Barcelona. Horsori.

Marchesi, A. (2007). Sobre el bienestar de los docentes. Competencias, emociones y valores. Madrid. Alianza Editorial.

Saumell, C. (2007). Escolta'm. La resiliència i la vinculació afectiva en l'acció tutorial. Llicència d'estudis del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Descàrregues

Publicades

10.12.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a