Programa d'orientació i transició a la vida adulta dels alumnes amb discapacitat psíquica greu

Autors/ores

  • Dolors Hinojosa Llicenciada en pedagogia. Màster en desenvolupament organitzacional. EAP de Gavà-Viladecans
  • Beatriz Félez Diplomada en Magisteri. Llicenciada en Psicopedagogia. EAP de Sant Andreu

Resum

El procés de transició a la vida adulta de les persones amb discapacitat intel·lectual és complicat i encara ho pot ser més quan el tipus d’escolarització viscuda pels joves (i per tant les expectatives generades per ells i les famílies) difereix de les sortides professionals existents. Aquest és el cas del nostre alumnat amb NEEGiP que gaudeix del recurs USEE.

Aquest escrit justifica la necessitat de treballar i aprofundir en aquesta línia, descriu els diferents eixos del programa d’orientació i transició que en aquests moments s’està desenvolupant a l’IES per tal de facilitar el procés de transició a la vida adulta i activa d’aquests alumnes i, per últim, recull algunes de les conclusions estretes fins el moment.

Referències

Alvarez,V, García, C (1997). Orientación vocacional de jóvenes con necesidades especiales. Un programa de transición a la vida adulta. Madrid: EOS .

Arteaga,L; Nus,P; Muñoz,L; Palomar, Montse (2004). Habilidades de autonomía personal y social. CFGS Integración Social. Servicios Socioculturales y a la comunidad. Altamar. Barcelona

Caballo, V.E. (1987). Teoría, evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Valencia: Promolibro

Diaz-Aguado M.J et al.(1995) “ La evaluación de la competencia social a través del conocimiento de estrategias de interacción con los compañeros”. Madrid: ONCE.

Golstein, A.P., Sprafkin, R.P, Gershaw, N.J., y Klein, P. (1989). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Barcelona: Martínez y Roca.

Guerrero,C (2002). Formación ocupacional de las personas con discapacidad psíquica.Barcelona, Ariel.

Martínez, R.N., (2002). Juventud y discapacidad. Programas y herramientas para facilitar la transición a la vida adulta. Bilbao. Ediciones Mensajero

Monjas,I.(1992). La competencia social en la edad escolar. Diseño, aplicación i validación del “Programa de Habilidades de Interacción social”. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca.

Monjas, I (1993). Programa de entrenamiento en habilidades de interacción social. PEHIS. Salamanca: Trilce.

Pallisera,m; Fullana,J; Vilà,M: Santiago,J; Cardona,M (2008). Universitat de Girona. Col·lecció: Dos punts.

Paula,I. (2000) “Habilidades sociales: Educar hacia la autorregulación”. Conceptualización, evaluación o intervención. Cuadernos de educación.ICE. Universidat de Barcelona.

Verdugo, M.A. (1989). Programas conductuales Alternativos para la educación de los deficientes mentales. Programa de Habilidades Sociales. Madrid : Mepsa.

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació