Fracàs? Quin fracàs?

Autors/ores

  • Ramon Coma i Dosrius Director de l’IES Marta Mata de Montornès del Vallès

Resum

L'autor, reivindicant optimisme i iniciativa, exposa algunes dades d'un treball més extens, realitzat amb una llicència d'estudis, sobre inserció social dels exalumnes d'algunes experiències per a alumnat de secundària amb inadaptació, dutes a terme en diversos instituts de Catalunya. També, recull l'opinió del professorat i altres professionals del sistema educatiu. A més de observar-se una incidència directa amb l'èxit escolar es conclou, de les dades i opinions dels exalumnes, que prevenen positivament la futura inserció laboral i social d'aquest alumnat. Els professionals coincideixen en l'eficàcia d'aquestes experiències com a revulsiu al fracàs escolar.

Referències

AINSCOW. M.; HOPKINS,D.; SOUTHWORTH,G.; WEST,M. (2001): Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos directivos. Madrid. Narcea .

BADIA PUJOL, JOAN (2007): “La innovació i els límits”, Escola catalana, nº 440

COMA DOSRIUS, RAMON (2005) coordinador: Projectes singulars a l’educació secundària obligatòria. Barcelona. Consell Comarcal del Vallès Oriental. Departament d’Educació.

COMA DOSRIUS, RAMON (2006): Incidència dels projectes singulars de secundària en l’èxit escolar i en la inclusió social dels adolescents amb dificultats d’adaptació. Departament d’Educació. Llicències 2005-2006. Generalitat de Catalunya.

COMA DOSRIUS, RAMON (2006): “Una oportunidad merecida” Cuadernos de Pedagogia nº 354.

FERRER FÀBREGAS, Ma T. (2005): Experiències educatives compartides entre centres de secundària i altres institucions per donar resposta a les necessitats educatives d’alumnes amb risc d’exclusió en el tram final de la seva escolarització obligatòria. Departament d’Educació i Universitats. Llicències 2004-2005. Generalitat de Catalunya.

SUBIRATS, J. (2004) “Responsabilitats socials i responsabilitats educatives”, VI Trobada Pedagògica de professorat de secundària 7-9-2004 , CRP Vallès Oriental I

Descàrregues

Publicades

15.01.2008

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació