Cap a organitzacions educatives també competencials

Autors/ores

  • Montserrat Carné i Valls Institut Marta Mata de Montornès del Vallès
  • Ramon Coma i Dosrius Institut Marta Mata de Montornès del Vallès
  • Núria Pratdesaba i López Institut Marta Mata de Montornès del Vallès

Resum

En aquest article, els autors plantegen que un enfocament competencial de l'educació va més enllà del que anomenem les competències bàsiques de l'alumnat. Requereix parlar també de competències professionals i de la necessària transformació de les nostres organitzacions de centre. Consideren el treball en equip, la coordinació metodològica i la formació de centre com a instruments fonamentals per a la millora de les competències del professorat. D'altra banda, advoquen per canvis organitzatius que facilitin les sinergies que condueixen als bons resultats i l'eficàcia educativa en el seu conjunt.

Referències

BONALS, JOAN: "El trabajo en equipo del profesorado" Biblioteca de Aula. Graó, 101. Abril 1996.

CARNÉ, MONTSERRAT.; COMA, RAMON: “Diversitat i excel·lència” a Currículum i Organització. Direcció general de l’educació Bàsica i el Batxillerat. Departament d’Educació, 2009.

COMA DOSRIUS, RAMON: “Observació grupal i estratègies del professorat a la secundària” Àmbits de Psicopedagogia núm. 6, pp. 14-17, tardor de 2002
GENERALITAT DE CATALUNYA Departament de Treball i Indústria
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) (2006): Excel·lència en l’educació, el model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius.

MONEREO, CARLES (2005): Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó

PERRENOUD, PHILIPPE (2004): Diez nuevas competencias para ensenyar. Barcelona: Graó

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "IES Marta Mata: Organització del treball per competències" a Revista Catalana de Pedagogia. Monogràfic sobre competències bàsiques. 2010.

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "Reflexió sobre l'avaluació: una nova filosofia" Perspectiva Escolar, núm. 227. Setembre 1998

SARRAMONA, JAUME (2004): Las competencias básicas en la educación obligatoria. Barcelona: CEAC

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació