Els Plans Individualitzats: Dels documents a la reflexió. Canviar de perspectiva

Autors/ores

  • Montserrat Carné i Valls Institut Marta Mata de Montornès del Vallès
  • Ramon Coma i Dosrius Intitut Marta Mata de Montornès del Vallès
  • Núria Pratdesaba i López Institut Marta Mata de Montornès del Vallès

Resum

L'article exposa com els plans individuals (PI) que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials no poden estar al marge del plantejament d'atenció a la diversitat del centre. Es destaca que la reflexió que suggereixen els PI repercuteix en l'atenció educativa que desenvolupa el centre educatiu amb tots els seus alumnes. El PI no pot estar al marge de la planificació que vam realitzar per a tot el grup classe, ni pel que fa a objectius i continguts ni quant a avaluació.

Referències

BONALS, JOAN: "El trabajo en equipo del profesorado" Biblioteca de Aula. Graó, 101. Abril 1996.

CAMPS, ANNA, et alter: "Recerca i formació en didàctica de la llengua". Graó 121. Octubre 2000.

CARNÉ, MONTSERRAT.; COMA, RAMON: “Diversitat i excel·lència” a Currículum i Organització. Direcció general de l’educació Bàsica i el Batxillerat. Departament d’Educació, 2009.

CASSANY, DANIEL., LUNA, MARTA., SANZ, GLÒRIA: "Ensenyar llengua" Graó, núm. 106. Febrer 2001. 6a edició.

COMA DOSRIUS, RAMON (2005): Incidència dels projectes singulars de secundària en l'èxit escolar i la inserció social dels adolescents amb inadaptació. Departament d’Educació, 2006.

COMA DOSRIUS, RAMON ; PAREDES VIDIELLA, EULÀLIA: “Proyecto ACADA” ”. Cuadernos de Pedagogía, núm. 322 (2003).

COMA DOSRIUS, RAMON: “Observació grupal i estratègies del professorat a la secundària” Àmbits de Psicopedagogia núm. 6, pp. 14-17, tardor de 2002

PERRENOUD, PHILIPPE (2004): Diez nuevas competencias para ensenyar. Barcelona: Graó

SANCHEZ CANO, MANUEL; BONALS, JOAN (2005): La evaluacion psicopedagogica. Barcelona: Graó

STAINBACK, S. i STAINBACK, W. (1999): Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "IES Marta Mata: Organització del treball per competències" Revista Catalana de Pedagogia. Monogràfic sobre competències bàsiques. 2010.

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "Llegir i comprendre" Les Franqueses, espai educatiu, núm.4. Febrer 2002.

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "Filosofia. Aprendre a pensar bé" Les Franqueses, espai educatiu, núm.18. Novembre 2003.

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "Reflexió sobre l'avaluació: una nova filosofia" Perspectiva Escolar, núm. 227. Setembre 1998

PRATDESABA LÓPEZ, NÚRIA: "En la clase de lengua" Cuadernos de Pedagogia, núm.127. Agost 1985.

PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic: Eumo Editorial.

SOLÉ, ISABEL: "Estrategias de lectura" Materiales para la innovación educativa, 5. Graó 137. Abril 2000.

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació