Una experiència d'educació inclusiva a la comarca del Berguedà

Autors/ores

  • Joan Bonals EAP Berguedà
  • Àngela González EAP Berguedà
  • Sara Isach EAP Berguedà
  • Marta Pla

Resum

Hi ha diferents maneres d'apropar-se als sistemes educatius que auguren un progrés en educació. El nostre propòsit, en aquest article, és donar a conèixer l'experiència que hem dut a terme en un col·lectiu d'escoles de Berguedà des d'un model inclusiu d'educació. Amb aquesta intenció explicarem el que suposa, des del nostre punt de vista, l'educació inclusiva i el treball que hem realitzat per a aproximar-nos a un model teòric més proper al que entenem que hauria de ser l'educació al segle XXI.

Referències

AINSCOW, M.; BOOTH, T. (2003): Índex per a la inclusió. Editat i produït pel CSIE.

AINSCOW, M. (2001): Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid. Narcea.

ARDANAZ, L.; ARMEJACH, R. (2004): La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Barcelona. Graó. Col·lecció Claves para la Innovación Educativa, 26.

BENLLOCH, M.; FEU, Mª. T.; SELLARÈS, R. (2002): Com fer escola de tots i per a tots. Barcelona. Associació de Mestres Rosa Sensat. Temes d’Infància, 41

BLEGER, J. (1985): Temas de psicología: Grupos operativos en la enseñanza. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión.

BRAY, S., (2001): “Components crítics en el desenvolupament de l’educació inclusiva”. Suports Vol. 5. Núm. 1, pp. 26-31.

BRAY, S (2001): “L’educació inclusiva: definició, context i motius”. Suports Vol. 5. Núm. 1, pp. 18-25.

CASSANY, D. (1993): La cuina de l’escriptura. Barcelona. Empúries.

DARLING-HAMMOND, L. (2001): El derecho de aprender. Barcelona. Ariel educación.

ELBOJ, C; PUIGDELLÍVOL, I; SOLER, M; VALLS, R. (2004): Comunidades de aprendizaje. Barcelona. Graó

FULLAN, M. (2002): Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona. Octaedro.

GRAHAM, S; HARRIS, K .R. (2005): Writing better. Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties. Baltimore. Paul H. Brookes.

IDOL, L., (1998): “Qüestions relacionades amb la construcció d’escoles col·laboradores i inclusives”, Suports, Núm. 2, pp.42-56.

PALOU, J; BOSCH, C. (Coord.) (2005): La llengua oral a l’escola. 10 experiències didàctiques. Barcelona. Graó

PUIG, J. M; MARTIN, X; ESCARDÍBUL, S; NOVELLA, A; (2000): Com fomentar la participació a l’escola. Propostes d’activitats. Barcelona. Graó.

PUJOLÀS, P. (2003): Aprendre junts alumnes diferents. Els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic. Eumo.

STAINBACK, S; STAINBACK, W. (2001): Aulas inclusivas. Un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid. Narcea.

TONUCCI, F. (2004): Quan els infants diuen prou!. Barcelona. Graó. Biblioteca de Guix 138.

Descàrregues

Publicades

01.11.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació