La col·laboració Escola-Família des d'una perspectiva sistèmica-relacional

Autors/ores

  • Mireia Planas Sisquella Psicòloga. Assessora psicopedagògica a l’EAP B-42 Les Corts (Barcelona)

Resum

El meu "propòsit conscient" és transmetre algunes de les idees desenvolupades en la investigació teorico-pràctica que vaig realitzar sobre la col·laboració entre l'escola i les famílies d'alumnes amb necessitats educatives especials. El punt de partida és l'anàlisi de la situació interactiva escola-família a partir d'una perspectiva sistèmica, que permet abordar la complexitat d'aquesta interacció. Des dels postulats de l'epistemologia sistèmica, que contemplen el context com una variable de primer ordre en la lectura de l'comportament, es defineixen alguns instruments de treball. Aquests instruments, incorporats com a metodologia, afavoreixen la col·laboració amb les famílies, que ha de partir sempre del respecte incondicional, el reconeixement de les seves capacitats i la proximitat afectiva.

Referències

AUSLOOS, G. (1998). Las capacidades de la familia. Tiempo, caos y proceso. Barcelona: Herder.

BATESON, G. (1972). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires: Planeta-Carlos Lohlé. (2ª reimpr., 1992)

FROMM, E. (1959), El arte de amar. Barcelona: Paidós.

MORIN, E. (1999): La mente bien ordenada. Repensar la reforma. Reformar el pensamiento. Barcelona: Seix Barral.

PLANAS, M. (2003): “Entrevista a Albert Sarró: repensant el treball amb les famílies”, a ÀMBITS de Psicopedagogia, núm. 8.

ROSNAY, J. De (1987): El macroscopio. Hacia una visión global. Madrid. Editorial AC.

RAY, W. A. (1991). “La terapia interactiva de Don D. Jackson”, a Sistemas Familiares, Abril 1991.

WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J; JACKSON, D. (1981). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Descàrregues

Publicades

01.07.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació