La gestió de la conversa amb els alumnes d'incorporació tardana

Autors/ores

  • Manuel Sánchez Cano CREDA Comarques I

Resum

.

Referències

COHEN, A (1996). Second language learning and use strategies: clarifying the issues. University of Minnesota. Minneapolis

LARSEN-FREEMAN, D., LONG, M (1994) Introducción al estucio de la adquisición de segundas lenguas. Gredos. Madrid.

SANCHEZ-CANO, M (1999). Aprenent i ensenyant a parlar. Ajuda a la comunicació i al llenguage a l’escola. Pagès. Lleida.

TOUGH, J. (1989). Lenguaje, Conversación y Educación. El uso curricular del habla en la escuela desde los siete años. Madrid: Aprendizaje, Visor.

Descàrregues

Publicades

15.01.2003

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació