Alumnat vulnerable i mesures COVID

Autors/ores

  • Oscar Puigardeu CRETDIC Barcelona ciutat
  • Laia Vidal CRETDIC Barcelona ciutat
  • Teresa Rivas CRETDIC Barcelona ciutat
  • Inés Villén CRETDIC Barcelona ciutat
  • Susagna Aisa CRETDIC Barcelona ciutat
  • Maica Hidalgo CRETDIC Barcelona ciutat
  • Míriam Pérez CRETDIC Barcelona ciutat
  • Carla Duran CRETDIC Barcelona ciutat
  • Josep Amorós CRETDIC Barcelona ciutat

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5006

Resum

Guia de lectura

El gran impacte que ha tingut en l’escola la pandèmia va portar als serveis educatius que tenim una funció d’assessorament, orientació i formació als centres educatius i els docents a pensar en com acompanyar-los en aquesta situació de tan alta complexitat.

Entre d’altres mesures que es van activar, el CRETDIC de Barcelona ciutat va elaborar un document, que ara us fem a mans, amb algunes reflexions i orientacions sobre els efectes que ha estat tenint la pandèmia en els diferents membres de la comunitat educativa, i que servís també per a l’orientació dels docents en la seva reflexió i en el treball amb l’alumnat i les famílies. El document, en el seu moment (començaments dels curs 2020-21), va ser enviat als Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i al Consorci d’Educació de Barcelona perquè el posessin a disposició dels centres educatius de la ciutat.

És un document genèric, però també pensat de cara a aquell alumnat més vulnerable i en el qual els efectes de la pandèmia poden ser més greus i, en alguns casos, també permanents. I té la voluntat d’incorporar tant aspectes reflexius com orientacions pràctiques de cara a l’actuació dels diferents professionals que intervenen en l’àmbit educatiu.

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació