La conducta autolítica en l’entorn escolar

Eines per a la prevenció, detecció i intervenció

Autors/ores

  • Oscar Puigardeu CRETDIC-BCN ciutat
  • Juan Carlos Barroso Tècnic i Coordinador del grup d’emergències psicosocials CEB
  • Josep Amorós CRETDIC-BCN ciutat

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi55.5026

Paraules clau:

Autolesió, Suïcidi, Prevenció suïcidi, Risc suïcidi, Salut mental

Resum

Els actes autolesius i el suïcidi són un problema de salut pública (OMS,2014) que resulta especialment alarmant i preocupant quan es dona en infants i adolescents. Aquesta realitat i la preocupació que genera no resulten alienes als centres educatius. Són moltes les preguntes, els neguits i les pors que aquesta realitat desperta en els equips docents. Presentem una proposta d’abordatge de les conductes autolítiques en l’entorn escolar del fruit treball de reflexió realitzat pel CRETDIC de Barcelona ciutat i l’equip d’emergències psicosocials del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) amb l’objectiu d’aportar elements i eines per a la prevenció, la detecció i la intervenció davant de situacions de risc o d’actes autolesius en el centres educatius.

Referències

Anseán, A. (2014). Suicidios. Manual de Prevención, Intervención y Postvención de la Conducta Suicida (2a edició). Madrid. Ed: Fundación Salud Mental España para la prevención de los trastornos mentales y el suicidio.

Bustamante V, F. &Florenzano U, R. (2013). Programas de prevención del suicidio adolescente en establecimientos escolares: una revisión de la literatura. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 51(2), 126-136. Disponible a: https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272013000200006

Departament d’Educació. Projecte de convivència i èxit educatiu. Disponible a:[Data de consulta 26/041/2020] http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/documents/PdC.pdf

Dumon, E. i Portzky, G (2014) Prevención de la conducta suicida e intervencions tras el suicidio. Recomendaciones para el ámbito escolar. Disponible a: https://www.euregenas.eu/publications/

Fonseca-Pedrero,E. i Díez Gómez, A. (2018) Conducta suicida y juventud: pautas de prevención para familias y centros educativos. A Revista de estudios de juventud. 120: 35-46.

Gore, F. M.; Bloem, P. J.; Patton, G. C.; Ferguson, J.; Joseph, V.; Coffey, C.; … Mathers, C. D. (2011). “Global burden of disease in young people aged 10-24 years: a systematic analysis”. Lancet, 18, 2093–2102

Henderson, H.; Milstein, M. (2003). La resiliencia en la escuela. Barcelona. Ed:. Paidós

Kleindienst N, Bohus M, Ludäscher P, Limberger MF, Kuenkele K, Ebner-Priemer UW, et al. (2008). Motives for no suicidal self-injury among women with borderline personality disorder. J Nerv Ment. Dis. 196:230–6.

Mosquera, D. (2008). La autolesión: el lenguaje del dolor. Madrid. Ediciones Plèyades

Neil, A. L. i Christiansen, H. (2009). Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early interventions programs for anxiety. Clinical psychology review. 29(3), 208-215.

OEDC (2018). Manual per a entorns d’aprenentatge innovadors. Barcelona. Ed: UOC

OMS (2014). Prevención del suicidio: un imperativo global (2014). Disponible a: https://www.paho.org/es/documentos/prevencion-suicidio-imperativo-global

Organización Mundial de la Salud. (2014). Prevención del suicidio: Un imperativo mundial. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud.

Ortegón, R. Egea, A. (2019). L’escola com espai de salut i benestar: cap a un abordatge integral en la prevenció de l’assetjament escolar. Perspectiva Escolar. 404. Disponible a: https://www.rosasensat.org/revista/assetjament-escolar-num-404/monografic-lescola-com-espai-de-salut-i-benestar-cap-a-un-abordatge-integral-en-la-prevencio-de-lassetjament-escolar/

Ortuño-Sierra, J.; Aritio-Solana, R. ; Fonseca-Pedrero, E. (2018). “Mental health difficulties in children and adolescents: The study of the SDQ in the Spanish National Health Survey 2011–2012”. Psychiatry Research, 259, 236-242.

Phillips, D. P. (1974). The Influence of Suggestion on Suicide: Substantive and theoretical Implications of the Werther Effect. American Sociological Review. Vol. 39 , 340-354.

Puigardeu, O. (2017). Educar en la competencia emocional. Infància. 215:7-11.

Síndic de Greuges de Catalunya (2006). Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors. Disponible a: http://acise.cat/wp-content/uploads/2017/03/Protocol-maltractaments-greus.pdf

Soto-Sanz, V. Ivorra-González, Alonso, J. Castellvi, P. Rodriguez-Marín, J. i Piqueras, JA. (2019) Revisión sistemática de programas de prevención del suicidio en adolescentes de población comunitària. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. Vol. 6 nº. 3 pp 62-75.

Soto-Sanz, V. Ivorra-González, D. Alonso, J. Castellvi, P. Rodriguez-Marín, J. I Piqueras, J.A. (2019). Revisión sistemática de programas de prevención del suicidio en adolescentes de población comunitaria. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. 6( 3), 1-14.

Vega, D. Sintes, A. Fernández, M. Puntí, J. Soler, J. Santamarina, P. Soto, A. Lara, A. Méndez, I. Martínez-Giménez, R. Romero, S. Pascual, JC. (2018). Revisión y actualización de la autolesión no suicida: ¿quién, cómo y por qué? Actas Esp Psiquiatria. 46(4):146-55.

Publicades

08.11.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació