El lloc de la psicologia clínica a les USEE. Reflexions sobre l'experiència de la USEE de l'Escola Guinardó

Autors/ores

  • Miquel Agulló EAP Sant andreu
  • Josep Amorós SEETDIC de Barcelona
  • Maria Salarich USEE Escola Guinardó
  • M`ònica Salvadó USEE Escola Guinardó

Resum

La incorporació del model USEE (unitats de suport a l'educació especial) a l'escola ha significat un nou estímul a la inclusió que significa, alhora, l'atenció a discapacitats i trastorns mentals. Hi ha un model d'intervenció en discapacitats (AAIDD) i un altre per trastorns mentals, en què coincideixen CIE-10 i DSM-IV, dissenys molt propers que s'han de fer convergir en els centres educatius. En l'article es descriu una forma d'inclusió de la psicologia clínica dins de l'escola a partir dels protocols d'intervenció, comuns o específics segons el tipus de trastorn, procediment que permet una pauta de treball ajustable a les necessitats individuals. Es exemplifica amb l'experiència de la USEE de l'Escola Guinardó de Barcelona.

Referències

Agulló, M. (2002). Nuestro papel ante las “mentes en desventaja”. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 60 /61: 76-78

Agulló, M. (2009). Los libros también tienen una buena añada. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 91: 55-56

Instituto de Salud Pública y Adicciones, Ayuntamiento de Madrid (2012) . Protocolo de intervención psicológica. Disponible en: http://www.madrid.es/Unidades

Descentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/Folletos%20IA/Documentos%20tecnicos/protocolo_psicologico.pdf

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2011). Discapacidad intelectual. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Alianza Editorial

American Psychiatric Association (2001). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Editorial Masson

American Psychiatric Association. Society of Clinical Psychology. Qué es la psicología clínica. Disponible en: www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html

Colegio Oficial de Psicólogos (1998). Perfiles profesionales del Psicólogo. Disponible en: www.cop.es/perfiles/contenido/clinica.pdf

Departament d’Ensenyament (1997). Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Pàg. 13889)

Departament d’Ensenyament (2012). Organització i funcionament del curs. Disponible en: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/ PCPNormativa/Organitzacio FuncionamentCurs3

Duran, D.; Giné, C., i Marchesi, A. (2010). Guia per a l’anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, Servei de Comunicació i Publicacions

Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA) (2003). Psicología clínica y psiquiatría. Papeles del Psicólogo, 85 (24).

Frith U. (2011). Autismo. Hacia una explicación del enigma. Madrid: Alianza Editorial

Generalitat de Catalunya (2009). Llei d’Educació de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 5422 - 16/07/2009

Instituto de Salud Pública y Adicciones, Ayuntamiento de Madrid (2012). Protocolo de intervención psicológica. Disponible en: http://www.madrid.es/Unidades Descentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publicaciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/Folletos%20IA/Documentos%20tecnicos/protocolo_psicologico.pdf

López Méndez, E. y Costa Cabanillas, M.(2012). Desvelar el secreto de los enigmas, despatologizar la psicología clínica. Papeles del Psicólogo, 33(3) pp. 162-171

Otero i Triola, A. (2008). Orientacions a l’entorn de les Unitats de Suport a l’Educació Especial –USEE. Disponible en: http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/ Serveis%20Territorials/Girona/Documents/ORIENTACIONS%20USEE%20Octubre%202008.doc

Pérez, M. et Al (2003). Guía de tratamientos psicológicos eficaces III. Infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Pirámide

Salvador Carulla L, Rodríguez Blázquez C. (2001): Mentes en desventaja. La discapacidad intelectual. Barcelona: Ed. Océano. Col. Punto de encuentro.

Santacreu Mas, J. (2011): Protocolo general de intervención clínica en psicología. Disponible en: http://web.uam.es/centros/psicologia/paginas/mpcs/doc/protocolo_general.pdf

Tomas, J. (2001). Clasificación Internacional Enfermedades Multiaxial Infancia Adolescencia. Traducción revisión (CIE-MIA-10). Barcelona: Unitat Paidopsiquiatria Vall d’Hebron.

Toro J. (2010). El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos. Madrid: Editorial Pirámide

Descàrregues

Publicades

07.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a