Relacions a Telépolis. El canvi de patrons de relació esdevinguts a partir del confinament 2020

Autors/ores

  • Àlex Martínez Orientador Educatiu de l’EAP B-27 de Montmeló. [Equip psicopedagògic]
  • Maria Àngels Armengol Orientadora Educativa de l’EAP B-03 de Sants-Montjuic. [Equip psicopedagògic]

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5014

Paraules clau:

Canvis relacionals, Desigualtat, Inclusió

Resum

relacions socials. S’han incrementat les accions en el tercer entorn, Telépolis que es regeix per l’ús de les tecnologies i canviant d’aquesta manera l’espai i el temps d’interacció.

Les relacions socials i les interaccions estan restringides i modulades per la tecnologia. La bretxa digital ha aflorat promovent desigualtats educatives tant per qüestions socials com les relatives a les Necessitats Específiques de Suport Educatiu, a més de les dificultats d’adaptar un sistema presencial a la necessitat telemàtica del moment.

Referències

ACN (11 de Gener de 2021). Bargalló admet que la qualitat de l’educació es rebaixa quan no hi ha presencialitat. El Món. Recuperat de: https://elmon.cat/societat/bargallo-admet-que-la-qualitat-de-leducacio-es-rebaixa-quan-no-hi-ha-presencialitat-198779/

Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1).

Decret 150/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 17 d’Octubre de 2017.

Echeverría, J. (1999). Los señores del aire: Telépolis y el tercer entorno. Barcelona: Destino.

Prensky, M (2001). Digital games-based learning. New York: McGraw Hill.

Taleb, N. (2007). El Cisne Negro: El impacto de lo altamente improbable. Barcelona: Paidós Ibérica.

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Experiències professionals i personals [RELACIONS DURANT LA PANDÈMIA]