Estratègies educatives inclusives en un institut de secundària

Autors/ores

  • Ramon Coma Dosrius Catedràtic d’Orientació Educativa, Barcelona, Catalunya
  • Alex Martínez Assessor Psicopedagògic EAP B-27 Montmeló, Barcelona, Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1422

Paraules clau:

Inclusió, Connexió entre professionals, Construcció de casos

Resum

Des d’abans de la publicació del Decret 150/2017 per un sistema inclusiu, molts centres han estat treballant per facilitar l’accés a l’aprenentatge dels seus alumnes tot eliminant les barreres que ho dificultaven. Aquest és un moment cabdal per l’aplicació de diferents mesures i estratègies a un nivell de sistema educatiu que permeti el millor desenvolupament de tots els alumnes, que entre d’altres tindrà a l’orientador educatiu com a un dels actors a fer aportacions al treball en equip als centres. El present article recull algunes propostes per avançar en la inclusió que es poden desenvolupar en un institut de secundària.

Referències

Dalmau M., Sala, I., Llinares, M. (2015). Pautes sobre el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).Barcelona: Universitat Ramon Llull.

Bueno Torrents, David (2017). Neurociencia para educadores. Barcelona: Editorial Octaedro.

Prensky, M. (2017). Educación para Mejorar su Mundo. Barcelona: Ediciones SM

Onrubia, J. (1993): «La atención a la diversidad en la ESO. Algunas reflexiones y criterios psicopedagógicos». Aula de Innovación Educativa, 12, 45-50.

Departament d’Ensenyament, XTEC (2018). Disseny Universal de l’Aprenentatge.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/projectes-educatiusinclusius/disseny-universal-per-a-laprenentatge/ : [consulta 22 de Juliol de 2019]

Departament d’Ensenyament, XTEC (2018). Model Competencial Orientador.
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/model-competencialorientador/ [consulta 22 de Juliol de 2019]

Coma, R. Departament d’Ensenyament, XTEC (2006) Projectes singulars a l’educació secundària obligatòria.
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1131m.pdf [consulta 22 de Juliol de 2019]

Publicades

07.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació