Gènere, sexe i interseccionalitats en l’educació inclusiva

Autors/ores

  • Montserrat Garcia Silva FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi55.5028

Paraules clau:

Educació inclusiva, interseccionalitat, pedagogies queer, atenció a la diversitat sexual, gènere, identitat sexual, LGTBI.

Resum

És essencial analitzar el context i les concepcions teòriques que sorgeixen d'ell en l'actualitat, per a conèixer aquelles necessitats emergents sense esperar a temps millors i posposar les demandes. Tal i com diu Platero (2012) suposa un exercici de risc. El risc d'acceptar la complexitat i les tensions que comporta. El risc a reclamar reflexions que no ens garanteixen un baluard de puresa des d'on desenvolupar la crítica. El risc de reconèixer i qüestionar els nostres propis privilegis invisibilitzats. El risc d'identificar vulnerabilitats i construir sobre elles espais d'aliança i complicitat no assentades en una identificació unívoca. Un risc encarnat, viscut, palpitant, suós…

El present text consisteix en una revisió general de l'evolució de diferents conceptes, que s'han trobat històricament en una posició de vulnerabilitat i que avui dia continuen en una tessitura molt semblant. Aquests conceptes es troben íntimament relacionats amb les opressions i els privilegis, amb les organitzacions socials i les seves estratègies de poder, amb aquelles normes socials naturalitzades i/o biològiques, amb la interseccionalitat….,i quina relació té amb la sexualitat, el gènere i els cossos des d'una perspectiva educativa i dissident.

Referències

Butler, J. (2006) Deshacer el género. Planeta: Barcelona.

European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, TransandIntersexAssociation - Europe. Rainbow Europe. Bruselas: ILGA- Europe, 2018. https://rainbow-europe.org/country-ranking

Galofre, P.; Missé, M. (2015). Políticas trans. Una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos. Egales: Barcelona.

Grabham, E.; Cooper, D.; Krishnadas, J., Herman, D. (2009), Intersectionality and Beyond: Law, Power, and the Politics of Location. Routledge - Cavendich: United Kingdom.

Missé, M. (2018) A la conquista del cuerpo equivocado. Egales: Barcelona.

Paul, B. Preciado (2008). Testo Yonki. Anagrama: Barcelona.

Platero, R. L. (2012). Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Bellaterra: Barcelona.

Rodriguez, G; Gil, J.; García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe: Malaga.

Sánchez, M. (2019). Pedagogías Queer ¿Nos arriesgamos a hacer otrae ducación? Catarata: Madrid.

Referències web

El Diario, 18 de Junio de 2018. https://www.eldiario.es/sociedad/oms-considerar-transexualidad-enfermedad-incongruencia_1_2065796.html

Ghulam en el CCCB, 2019. https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/un-mati-amb-nadia-ghulam/232505

BOE. Ley 2/ 2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género o característicassexuales. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11382

Publicades

08.11.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació