Comunitat i educació

Autors/ores

  • Josep Amorós Contra Psicòleg

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5950493

Paraules clau:

cura, dispositiu, obertura/ tancament, treball compartit, reptes educatius

Resum

La tasca educativa és complexa i l’escola no pot ni ha de portar-la a terme tota sola. Per això es planteja que és en i amb la comunitat que cal pensar i proposar la tasca educativa. A la primera part de l’article s’aporten alguns elements que caracteritzen la comunitat, que és entesa aquí tant en el sentit dels serveis especialitzats (educatius, socials i de la salut), com en el sentit més ampli (el conjunt de tots aquells col·lectius i institucions que intervenen en el territori: ciutat, barri, veïnatge). S’analitzen també algunes de les finalitats que conformen la tasca dels dispositius de cura dels altres (saber, virtut i benestar) i diverses variables que poden fer possible el treball col·laboratiu entre ells en i amb la comunitat (grau de tancament o obertura a l’exterior). En un segon bloc, més centrat en l’àmbit educatiu, es plantegen alguns dels reptes i limitacions que té l’escola per educar i que fan necessari el treball compartit amb la comunitat.

Referències

Agamben, G. (2015). ¿Qué es un dispositivo? Barcelona: Anagrama

Benach, N. y Delgado M. (2022). Márgenes y umbrales. Revuelta y desorden en la colonización capitalista del espacio. Virus Editorial: Barcelona.

Bolea et al. (2017). La conversa col·laborativa: escolta, relat i observació en el procés d’assessorament. Àmbits de Psicopedagogía i Orientació, número 47, setembre de 2017. Recuperat de https://ambitsaaf.cat/article/view/39/50

Canimas, J. (2013). Ètiques de l’èsser-hi. Barcelona: Boletín de la revista Inf@ancia, núm. 70.

De la Reza, G. (2010). Sistemas complejos. Barcelona: Anthropos.

Duch, Ll. (2003). La educación y la crisis de la modernidad. Barcelona: Paidós.

Exposito, R. (2009). Comunidad, inmunidad y biopólitica. Barcelona: Herder.

Garcés, M. (2013). Un mundo común. Barcelona: Bellaterra.

Meireu, Ph . (2016). Recuperar la pedagogía. Buenos Aires: Paidós.

Meirieu, Ph . (2007). Frankenstein educador. Barcelona: Laertes.

Morin, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barceloa : Gedisa .

Pérez, A. (2022). Las falsas alternativas. Barcelona: Virus

Ruiz, P. (2015). Aristóteles. Barcelona: Batiscafo.

Sennet, R. (2014). L’espai públic. Barcelona: Arcadia.

Sennet, R. (2019). Construir i habitar. Barcelona: Arcadia.

Subirats, J. i Albaigés B. (coords.) (2006). Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents educatius. Finestra Oberta núm. 48. Barcelona. Fundació Jaume Bofill.

Winnicot, D. (1972) Objetos y fenómenos transicionales (1951) en Realidad y juego. Barcelona. Gedisa .

Publicades

20.11.2023

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació