La conducta i els seus trastorns

Autors/ores

  • Josep Amorós Contra Psicòleg. Coordinador del CRETDIC Barcelona-ciutat

Paraules clau:

Conducta/comportament, Acte, Símptoma, Trastorn

Resum

La conducta i les seves diverses formes d’expressar-se, ja siguin més o menys regulades, és un tema recurrent d’interès i preocupació en àmbits molt diversos (educació, salut mental). Però les paraules que emprem per parlar-ne (regulació, trastorn, disruptiu) són variades i amb significacions diverses. Aquest escrit es planteja tres objectius: (a) intentar descriure i explicar el que volem dir quan parlem de conducta / comportament i trastorns de conducta, (b) explicitar alguns dels conceptes i idees que ens poden ajudar a entendre una mica que és això de la conducta, quina significació té i quines variables hi intervenen (el cos, la identitat, la relació amb l’altre i entre pensament i acció en són algunes) i (c) diferenciar entre la consideració de la conducta i la seva desregulació com a símptoma del subjecte i com a trastorn.

Referències

Abella, A. (2007). Los trastornos del comportamiento, entre el pensamiento y la acción. Cuadernos de psiquiatría y psicoterapia del niño y del adolescente, 43/44, 47-70.

Álvarez, J.M., Esteban, R. I Sauvagnat, F. (2009). Fundamentos de psicopatologia psicoanalítica. Madrid: Síntesis.

Arendt, H. (2017). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Baca, E. (2007). Teoria del símptoma mental. Madrid: Tricastela.

Begler, J. (1998). Psicologia de la conducta. Buenos Aires: Paidós.

Bolea, E. i Gallardo, A. (2012) Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento (vol. II): secundària. Barcelona: Graó. Ibid, Ubieto, (2002).

Buffone, J.E. (2017).“Ir hacia” desde los otros. La apropiación de la noción de arco intencional en la teoria de Merleau-Ponty. Recuperat el 18 de maig de http://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v62n79/0185-2450-dianoia-62-79-00077.pdf

Dargenfield, M. (2016). Sense un lloc a la teva ment, sense un lloc al món. Aspectes tècnics del treball amb adolescents negligits. Ponència presentada a les XXXI Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi. 16 de novembre de 2016. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Gabriel, M. (2016). Yo no soy mi cerebro. Filosofia de la mente para el siglo XXI. Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente.

Garcés, M. (2015). Filosofia inacabada. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

Michel, J. (2014). Ricoeur y sus contemporáneos. Madrid: biblioteca Nueva.

Miller, J.A. (1993). Jacques Lacan: Observaciones sobre su concepto de pasaje al acto. A Infortunios del acto analítico. Buenos Aires: Atuel.

Pérez, M i Ubieto, J.R. (2018). Niñ@s híper. Infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas. Barcelona: NED Ediciones.

Roman, B. (2014). Sense els altres no podríem ser nosaltres. Valors, Revista de reflexió i diàleg, 112, 14-17.

Sartre, J.P. (1999). El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Edhasa.

Sosa, J. (2008). Del síntoma y sus paradojas. Revista L’Interrogant, nº8, 58, 11-17.

Ubieto, J.R. (2002). Los trastornos disociales en la Infancia y Adolescencia: ¿nuevas patologías o nuevas respuestas?”. Full Informatiu COPC. Núm. de diciembre de 2002. Barcelona: Col·legi Oficial de Psiccòlegs de Catalunya.

Ubieto, J. R. (2007). Adolescencia, diferencia y construcción de la Identidad. Recuperat el 5 de maig de 2018 de http://www.addif.org/addif_web/Documents_files/conferenciaubieto2.pdf

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació