Violències digitals

Autors/ores

  • José Ramón Ubieto Psicòleg clínic. Psicoanalista (AMP-ELP) Col·laborador docent UOC-UB

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi60504945

Paraules clau:

Violencia, Realitat digital, Adolescents, Xarxes socials

Resum

Avui, el fet digital és ja una realitat amb els seus propis interlocutors, les seves connexions i els seus vincles. Les passions de l'ésser parlant, els seus afectes i conductes, incloses les violentes, troben allí una nova superfície on desplegar-se: les heteroagressives i les autoagressives. L'article repassa algunes d'aquestes manifestacions i proposa estratègies d'abordatge.

Referències

Bach, J.-F. et alt. (2013). L'enfant et les écrans. Le Pommier, Paris.

Ballester, L. y Orte, C. (2019). Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Octaedro, Barcelona.

Brignoni, S. et al. (2022). Violencias y desamparos. Ned, Barcelona.

Da Empoli, G. (2020). Los ingenieros del caos. Anaya, Madrid.

Delarue, A. (2019). Jeuxdangereux. InstitutPsychanalytique de l’Enfant. Recuperado el 17 de septiembre de 2019 de https://institut-enfant.fr/zappeur-jie5/jeux-dangereux/

Freud, S. (1995) [1896]. Nuevas puntualizaciones sobre las psiconeurosis de defensa. O.C., Vol. III (p. 170). Amorrortu, Buenos Aires.

Lacan, J. (1976). Introducción al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de

Freud, en J. Lacan, Escritos, vol. I (págs. 354-365). Siglo XXI, México.

Leduc, C. (2017). Preambules à une clinique du réseau. La Cause du désir, 197, 72-76. https://www.cairn.info/load_pdf.php ID_ARTICLE=LCDD_097_0072&download=1

Miller, J.-A. (2018). Niños violentos. Carretel, 14, 15-26.

Ubieto, J. R. (ed.) (2019). Del padre al iPad. Familias y redes en la era digital. Ned,Barcelona.

Ubieto, J.R. (2023). ¿Adictos o amantes? Claves para una salud mental digital en infancias y adolescencias. Octaedro, Barcelona.

Ubieto, J.R. (2024). Mòbils i pantalles a les infàncies i adolescències. Addictes o amants? Octaedro, Barcelona.

Publicades

27.05.2024

Número

Secció

Conceptualització sobre violència infantil, juvenil i escolar