INTERXARXES. Una experiència de treball en xarxa al districte d'Horta-Guinardó

Autors/ores

  • Teresa Abril EAP Horta Guinardó. Membre del Comitè Tècnic d’Interxarxes
  • José Ramón Ubieto Psicòleg clínic. Coordinador del projecte Interxarxes

Resum

Interxarxes consisteix en l'establiment d'una xarxa de coordinació regular i estable, en l'àmbit de districte d'Horta-Guinardó, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població infantil (0-18 anys). Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial, programar accions conjuntes i afavorir l'intercanvi d'informació i coneixements. Els objectius són la millora de la qualitat d'intervenció dels serveis, l'increment de el coneixement de la realitat de la infància i la família en el territori mitjançant la recerca aplicada, la formació i l'aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la formulació de propostes d'optimització dels recursos disponibles dins d'un pla més ampli de dinamització comunitària. Tot això genera propostes de canvi i innovació en la gestió dels serveis

Referències

Barceló, T.; Crua, F. “Trabajo en red entre ámbitos educativos y sociales, una opción responsable” en Revista de Educación Social, Nº. 4, 2005

Bassedas. Eulàlia “La col·laboració de professionals al voltant de l’alumnat amb discapacitat. Un camí cap a l’escola inclusiva” en Ambits de Psicopedagogia. Revista catalana de Psicopedagogia i Educació núm. 16, pp. 39-47, hivern 2006

Castells,M. (2000) La sociedad red. vols. I-II. Madrid: Siglo XXI

Dabas, E. (1998) Red de redes. Buenos Aires: Paidós

Di Ciaccia, A. et alt.(1998) “La practique a plusieurs”. Preliminaire 9 & 10. Bruselas: Antenne 110

Estebaranz, A. ;Mayor C. “Redes profesionales para la innovación en la Educación Infantil” en Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación, Vol. 2, 2000, pags. 159-184

Leal, J. ; Escuredo, A. (Coordinadores) (2006) La continuidad de cuidados y el trabajo en red en salud mental. AEN

Nuñez, V. “Los nuevos sentidos de la tarea de enseñar. Más allá de la dicotomía «enseñar vs asistir»” [consultable online en http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_nunez.pdf]

Ochoa, S.; Castanys, E.; Alegret, J. “El trabajo en red profesional en salud mental infantojuvenil” en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Vol. 25, Nº. 95, 2005, pags. 49-68

Sluzki, C. “Red social y enfoque familiar sistématico” en Familia: Revista de ciencias y orientación familiar, Nº 9, 1994, pags. 7-20

Speck,R. y Attneave,C. (1971). Redes familiares. BBAA, Amorrortu

Tizio, Hebe (2007) “¿Cómo tratar el malestar que se genera en la práctica?” En Adolescencies i Vincles. Barcelona: Interxarxes
[consultable online en [www.interxarxes.net]

Ubieto, J.R. (2004) "Adolescència, subjecte i xarxa social” en Revista d'Educació Social nº 26. Barcelona: Fundació Pere Tarrés

Ubieto, J.R. (2007) "Modelos de trabajo en red“ en Revista d'Educació Social nº 35. Barcelona: Fundació Pere Tarrés

Valls, R. “Educar contra el fracaso y la exclusión” en Cuadernos de pedagogía, Nº 341, 2004 , pags. 58-61

Descàrregues

Publicades

15.01.2008

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació