Intervencions restauratives per a l’abordatge de l’assetjament escolar: Sabadell un model propi

Autors/ores

  • Neus Camacho García
  • Mireia Núñez Cos
  • Eugenia García Roldan
  • Gemma Alonso Botella
  • Marta Canudas Escalé
  • Eva Pérez Jaén
  • Àngela Ramon Boixaderas Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi60504954

Paraules clau:

Mediació, pràctiques restauratives, assetjament escolar, intervenció integral

Resum

Des del Servei de Mediació Comunitària de Sabadell, hem dissenyat un model d'intervenció en casos d'assetjament escolar basat en els principis de la mediació reparadora. La finalitat de les intervencions és posar fi a les situacions d'abús escolar i ajudar a trobar altres maneres de relacionar-se i millorar el clima de l'aula. La intervenció es centra en atendre les necessitats de les persones afectades per aquestes conductes i en donar-los veu. També involucra les persones que realitzen accions que estan afectant a altres, des de la responsabilització i la reparació del dany. Tanmateix, el treball amb tot el grup busca la restauració de les relacions, el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i la transformació del conflicte.

Referències

Costello B.; Wachtel J.; Wachtel T. (2011). Círculos restaurativos en los centros escolares. Fortaleciendo la comunidad y mejorando el aprendizaje. Perú, International Institute for Restorative Practices.

Costello B, Wachtel J.; Wachtel T. (2010). Manual de Prácticas Restaurativas para Docentes, Personal Responsable de la Disciplina y Administradores de Instituciones Educativas. Perú, International Institute for Restorative Practices.

Collell J, Escudé C. (2004) Maltrato entre alumnos: necesidad de una aproximación no culpabilizadota. Àmbits de Psicopedagogia. 14, p. 12 – 15.

Collell J, Escudé C. (2004). “Rol de les emocions en els processos de maltractament entre alumnes”. Àmbits de Piscopedagogia, 12, p. 21 – 26.

Collell J, Escudé C. (2006). “Maltrato entre alumnos (II). Administración del CESC” (Conducta y experiencias sociales en clase), Ámbits de Psicopedadogia, 18, tardor 2006, p 13 – 21

Collell J, Escudé C. (2007). Debat a bat: l’assetjament escolar i la justícia juvenil. Generalitat de Catalunya. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Rosenberg, M. (2011). Resolver los conflictes con la comunicación no violenta. Barcelona: Acanto.

Rosenberg, M. (2016). Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. (3a edició revisada). Barcelona: Acanto

O’conell, T.; Wachtel, B.; Wachtel, T. (2010). Reuniones de justicia restaurativa. Real Justice y manual de reuniones restaurativas. Perú, International Institute for Restorative Practices.

Publicades

27.05.2024

Número

Secció

Pràctiques a nivell de les xarxes interserveis