Llengua i comunicació a les matemàtiques

Autors/ores

  • Manuel Sánchez-Cano Universitat de Barcelona
  • Marta Gràcia Facultat de Psicologia i Institut de Recerca en Educació. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Metodologia conversacional, Llengua i comunicació, Funcions comunicatives, Exponents lingüístics

Resum

L'article destaca les connexions entre la llengua i la comunicació amb totes les matèries d'aprenentatge. El text es centra en el seu ús a les matemàtiques. Després de preguntar-nos per a què promovem la conversa en el context matemàtic, oferim criteris i exemples de com portar a la pràctica un treball pedagògic que ens faci conscients del doble vessant de l'aprenentatge dels continguts matemàtics simultani al desenvolupament del llenguatge. És a dir, al temps que s'aprèn matemàtiques s'adquireix llenguatge i, alhora, el llenguatge esdevé la porta d'accés al raonament matemàtic. Per això cal aprofitar les sinergies de compartir els criteris pensats per a l'elaboració de textos expositius i argumentatius o la implicació de les funcions comunicatives en les tasques matemàtiques.

Referències

Archila P. (2012) La investigación en argumentación y sus implicaciones en la formación inicial de profesores de ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 9, (3) 361-375.

Bishop, A. J. (1999). Enculturación matemática: la educación matemática desde una perspectiva cultural Barcelona. Paidós.

Bonals, J (2000). El trabajo en pequeños grupos en el aula. Barcelona. Graó.

Chamizo Guerrero J (2007) Las aportaciones de Toulmin a la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias , 25, (1), 133-146.

Clements, D. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics pp. 270-275.

Coll C (2010) La centralidad de la práctica y la dualidad conocimiento teórico/ conocimiento práctico. Infancia y Aprendizaje, 33, 2, 151-159.

Del Rio, M. J (1993). Psicopedagogía de la lengua oral: un enfoque comunicativo ICE, Universitat de Barcelona.

Generalitat de Catalunya, 2015. Currículum de Educación Primaria. Decreto 119/2015, de 23 de junio de ordenación de las Enseñanzas de Educación Primaria.

Gràcia, M. (coord), Galván-Bovaira, M,J, Sánchez-Cano, M., Vega, F., Vilaseca, R.; y Rivero, M. (2015). Valoración de la enseñanza de la lengua oral: Escala EVALOE. Barcelona. Graó.

Gràcia, M., Galván-Bovaira, M. J.; Sánchez-Cano, M.; (2017). Análisis de las líneas de investigación y actuación en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral en contexto escolar. Revista Española de Lingüística Aplicada, 30 (1), 188-209.

Jiménez-Espinosa, A y Pineda L (2013) Comunicación y argumentación en clase de matemáticas. Educación y Ciencia, 16, 101-116.

Kamii, C., &Housman, L.B. (1985). Young children reinvent arithmetic: Implications of Piagetstheory. Early childhood education series. New York. TeachersCollegePress.

Krummheuer, G. (2007). Argumentation and participation in the primary mathematics classroom. TheJournal of Mathematical Behavior, 26(1), 60–82.

Pérez-Echeverría M, Postigo Y, Garcia-Milà M. (2016) Argumentation and education: notes for a debate/ Argumentación y educación: apuntas para un debate. Infancia y Aprendizaje, 39, (1) 1-24.

Pujolàs P. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar : el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Suports, 12, 21–37.

Sánchez Cano, M., (coord) (2009). La Conversación en pequeños grupos en el aula. Barcelona. Graó.

Sánchez Mejía, L., & González Abril, J., & García Martínez, Á. (2013). La argumentación en la enseñanza de las ciencias. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 9 (1), 11-28.

Serra, T. (2012). La conversación de matemáticas a la educación primaria: una eina per a aprendre. Ámbitos de psicopedagogía, 36, 24–34.

Sfard, A., Nesher, P., Streefland, L., Cobb, P., y Mason, J. (1998). Learning mathematics through conversation: Is it as good as they say? For the Learning of Mathematics, 18, 41–51.

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a