Formació als Equips d’Assessorament Psicopedagògic del Consorci d’Educació de Barcelona

Autors/ores

  • Carme Escudé i Miquel Psicopedagoga EAP G-05. Màster en psicopatologia infantojuvenil
  • Jordi Collell i Caralt Psicòleg i Màster en psicopatologia infantojuvenil

Paraules clau:

Assetjament escolar, Bullying, Formació EAP, Consorci d'Educació de Barcelona

Resum

L'assetjament escolar (bullying) és un fenomen insidiós que és objecte d‟àmplia discussió i debat en la comunitat educativa. Sovint els mateixos centres es troben amb dificultats d‟aplicar polítiques i estratègies concretes per afrontar-lo en el dia a dia. La necessitat d‟acompanyament i assessorament als centres educatius en l‟aplicació i formulació d‟un protocol integral (prevenció, detecció, intervenció, restauració) sobre assetjament escolar, es considera com a prioritària. En aquest sentit, aquest article fa referència al programa de formació adreçat a tots els membres dels Equips d‟Assessorament Psicopedagògic del Consorci d‟Educació de la ciutat de Barcelona, com a referents de la intervenció en aquests aspectes. Es descriu la formació realitzada als EAP al llarg dels cursos 2016-17 i 2017-18, i la seva continuïtat com a grup de treball fins a l‟actualitat. Es fa evident la necessitat de recerca i de formació permanent en aquest àmbit.

Referències

Jordi Collell / Carme Escudé. http://bullying.cat

Consorci d‟Educació de Barcelona. http://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?49522

Equip SEER. Salut i Educació Emocional http://salutieducacioemocional.com/

Save the Children. Informe “Yo a eso no juego” https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf Nota:

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Pràctica professional