Marco Polo al CEE Palau. Proposta didàctica per a treballar la diversitat comunicativa a través del teatre amb mirada Basale

Autors/ores

  • Eva Bitlloch Aurich Mestra, logopeda i psicopedagoga
  • Maria Noguera Serra Mestra, logopeda i psicopedagoga

Paraules clau:

CEE, Perfils comunicatius, SAAC, Basale Stimulation, Estimulació sensorial, Diversitat funcional

Resum

Proposta didàctica de com hem realitzat el projecte del teatre en un CEE durant un curs escolar. Engloba l’atenció a la diversitat funcional dels alumnes de 12 a 20 anys tot treballant la comunicació, la mirada Basale, la competència artística, les noves tecnologies, l’autonomia... Ha estat un projecte que ha apoderat tots els alumnes i professionals de secundària.

Referències

Piaget, J. (1978): La Equilibración de las Estructuras Cognitivas. Problema central del Desarrollo. Editorial Siglo XXI. Madrid.

Bienstein, C; Fröhlich, A.(2003): Basale Stimulation in der Pflege. Kallmeyer, Hannover.

Baugmart ,D.; Johnson, J.; Helmstetter E.(1996): Sistemas alternativos de comunicación para personals con discapacidad. Alianza Psicología. Madrid.

Pasqual, A. (1996): Els viatges de Marco Polo. Micalet Teatre. Edicions Bromera. Barcelona.

Barba, N., Salomó, X. (2004): Em dic... Marco Polo. Ed. Parramón. Barcelona.

Publicades

26.11.2018

Número

Secció

Pràctica professional