Per a una intervenció global de la mestra d'educació especial

Autors/ores

  • Maria Noguera Serra

Paraules clau:

Educació especial, Educació inclusiva, Atenció a la diversitat, Necessitats educatives especials, Suport educatiu

Resum

A través d’aquest article s’explica la intervenció en una escola de dues línies de la mestra d’educació especial (MEE). Parteix del sistema com a pilar d’intervenció i aquest sistema entès en quatre eixos: alumnes, docents, família i institució (escola i serveis específics).

Referències

Booth, T. y Ainscow, M. (2002). Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Madrid. Consorcio universitario para la educación inclusiva. Universidad Autónoma de Madrid.

Diaz, P. (2016). Hablemos de duelo. Manual práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes. Madrid. Fundación Mario Losantos del Campo.

Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Madrid. Paidós.

Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Barcelona. Graó.

Buisán,C.,Echebarria i Martínez,M. (coords). (2014): Reflexions sobre l’educació i el professorat. Barcelona, ICE: Universitat de Barcelona

Publicades

01.09.2017

Número

Secció

Pràctica professional