Recuperar la mirada al subjecte i l'enfocament comunitari, en la col·laboració salut mental-educació.

Salut Mental i Educació -3

Autors/ores

  • Ramon Almirall Psicòleg. Assessor psicopedagògic de l’EAP d’Horta Guinardó. Barcelona

Paraules clau:

Assessorament psicopedag`ògic, Educació inclusiva, Salut mental, Discapacitat, Treball en xarxa

Resum

A través de quatre apunts, s’analitzen diversos aspectes de la situació actual respecte a la relació entre Salut Mental i Educació, i s’assenyalen buits i mancances de la pràctica actual. Així mateix, l’autor fa diversos suggeriments i propostes per tal de millorar l’acció col·laborativa dels dispositius i professionals d’ambdues àrees i per aconseguir una millor atenció de las necessitats educatives de l’alumnat alhora que s’afavoreix una orientació inclusiva dels centres educatius.

Publicades

01.03.2016

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació