La resignificació de l'escola. El projecte Fons d'Identitat al Centre Obert de Ciutat Meridiana, Barcelona (FICAB)

Autors/ores

  • David Subero Tomàs Psicòleg i Integrador Social

Paraules clau:

Adolescència, Atenció a la diversitat, Educació inclusiva, Pràctica

Resum

El projecte “Fons d’Identitat en el Centre Obert de Ciutat Meridiana, Barcelona” (FICOB) s’inspira en la metodologia de treball i principis del programa d’investigació-acció conegut com a Fons de Coneixement (Esteban-Guitart, 2011) i Identitat (Esteban-Guitart & Moll, 2014). En el projecte hi han participat 6 joves de diferent origen social i cultural d’edats compreses entre els 15 i els 17 anys. Al llarg de les 9 sessions s’han emprat diferents tècniques, com la cançó identitària o l’espiral d’aprenentatge, finalitzant amb l’elaboració d’un pòster que incorpora diferents textos identitaris dels protagonistes en relació al sentit de l’escola i l’educació. Es pretén generar un relat col·lectiu positiu per a combatre les baixes expectatives per part dels joves usuaris del Centre Obert.

Referències

Ajuntament de Barcelona (2013). Lectura del Padrón Municipal de habitantes Junio del 2013. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Coll, C. (2013). El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje. Aula de Innovación Educativa, 219, 31-36.

Esteban-Guitart, M (2011). FONS DE CONEIXEMENT. Un programa educatiu per millorar les relacions família- escola en situacions de discontinuïtat social i cultural. Àmbits de Psicopedagogia, 33, 6-10.

Esteban-Guitart, M. & Moll, L. (2014). Funds of identity. A new concept based on the funds of knowledge approach. Culture & Psychology, 20, 31-48. doi: 10.1177/1354067X13515934

Estellés, F. & Viedma, F. (2010). Centres Oberts: una proposta educativa per a nens i adolescents en risc. Barcelona: CCS.

Moll, L. C. (1997). Vygotsky, la educación y la cultura en acción. En A. Álavarez (Ed.): Hacia un currículum cultural. La vigencia de Vygotski en la educación (pp. 39-53). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat (2014). Consultado el 28 de noviembre de 2014 en:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11042014-AP/EN/3-11042014-AP-EN.PDF

Publicades

31.01.2019

Número

Secció

Pràctica professional