USEE (Unitats de Suport a l'Educació Especial)

Autors/ores

 • Imma Balart Colom Coordinadora
 • Xavier Tarragó Prades Coordinadora
 • Sònia Boren Gómez
 • Diana Borrego Maldonado
 • Eva Cotet Muñoz
 • Olivia Gaspar del Moral
 • Melani Gómez Márquez
 • Alexandra González Lujan
 • Gregori López Gallego
 • Eva Pérez González
 • Lorena Ramos Almansa
 • Sandra Rosado Gallego
 • Lluís Solà Descamps
 • Eva María Zamora Gómez

Paraules clau:

Inclusió, Suport Educatiu, Necessitats Educatives, USEE, Planificació de l'entorn educatiu, Projectes educatius, Aula ordinària, Alteració de la conducta, Acollida

Resum

Escolaritzar alumnes que pateixen algun tipus de trastorn mental o de la conducta implica dissenyar entorns educatius inclusius que donin resposta a les diferents necessitats educatives plantejades. Les Unitats de Suport a l’ Educació Especial, (a partir d’ara USEE), acompanyen l’alumnat en el seu procés educatiu i de creixement i necessiten una bona organització i planificació. En aquest sentit, els centres educatius amb USEE esdevenen centres acollidors on l’èxit de la introducció del recurs recau en les estratègies organitzatives i pedagògiques que s’han dissenyat. Una bona planificació estratègica és, per tant, la clau de l’èxit d’una USEE. L’article que presentem a continuació és el recull dels materials que diferents professionals vinculats a l’entorn de les USEE han elaborat atenent a la reflexió conjunta i a la seva experiència pràctica del dia a dia. Presentarem un mapa conceptual en el que trobarem les estratègies organitzatives i metodològiques principals a l’hora d’implementar una USEE dins un centre educatiu, un document explicatiu sobre els diferents moments de l’acollida al centre de l’alumnat que s’escolaritzarà amb el suport USEE, un guió explicatiu amb enllaços a diferents projectes per dur a terme en el marc de les USEE i una proposta d’organització del suport a l’aula ordinària i als diferents espais del centre educatiu.

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Pràctica professional